Konsultacje

Udzielam specjalistycznych konsultacji onkologicznych w zakresie:

Nowotworów przewodu pokarmowego

Nowotworów piersi

Raków skóry

Raków piersi

Czerniaka

Zmian barwnikowych

Łagodnych guzów piersi

Łagodnych guzów skóry