elektroforezie immunofiksacji białek surowicy i oznaczaniu izotypu przeciwciał u pacjenta z autoprzeciwciałami

Kliknij Chemia do obrazowania   palmitoilacji białek in situ  podczas bezpłciowych stadiów  Plasmodium falciparum

Palmitoilacja odnosi się do modyfikacji tioli cysteinowych w białkach przez kwasy tłuszczowe, najczęściej kwas palmitynowy, poprzez tworzenie wiązań tioestrowych. In vivo palmitoilacja białek jest katalizowana przez acylotransferazy palmitoilowe (PAT lub DHHC-PAT) . Palmitoilacja pojawiła się ostatnio jako kluczowa modyfikacja potranslacyjna u pasożytów malarii. Ekspresja i aktywność transferaz palmitoilowych różni się w zależności od różnych etapów rozwojowych cyklu życiowego pasożyta malarii. Miarą ogólnej aktywności PAT jest obfitość palmitoilowanych białek na danym etapie Aktywność PAT może również zmieniać się w odpowiedzi na zewnętrzne sygnały lub inhibitory.

W tym miejscu opisujemy protokół „obrazowania” aktywności palmitoilotransferazy podczas bezpłciowych etapów za pomocą Click on Chemistry i mikroskopii fluorescencyjnej. Metoda ta opiera się na znakowaniu metabolicznym klikalnego analogu kwasu palmitynowego przez komórki pasożytnicze, a następnie na CuAAC (reakcja cykloaddycji alkinowo-azydowej katalizowanej miedzią) Click on Chemistry w celu uzyskania fluorescencji białek palmitoilowanych. Fluorescencja umożliwia ilościowe określenie palmitoilacji wewnątrzkomórkowej w komórkach pasożyta na różnych etapach rozwoju. Stosując tę ​​metodę, zaobserwowaliśmy, że palmitoilacja wewnątrzkomórkowa wzrasta wraz z przejściem pasożyta ze stadiów pierścieniowych do stadiów schizontowych i wydaje się, że występuje najliczniej podczas stadiów schizontowych u  Plasmodium falciparum.

immunosubtrakcja dla lepszej rozdzielczości w  elektroforezie immunofiksacji białek surowicy i oznaczaniu izotypu przeciwciał u pacjenta z autoprzeciwciałami

Izotypy łańcuchów ciężkich monoklonalnych immunoglobulin o niskim poziomie są czasami przesłonięte w elektroforezie immunofiksacji surowicy (SIFE) przez ciężkie tło immunoglobulin poliklonalnych . Jednak dokładne określenie izotypu łańcucha ciężkiego jest niezbędne dla pełnej diagnozy, ponieważ określenie izotypu autoprzeciwciał może mieć znaczenie w określaniu procedur terapeutycznych. U pacjenta z neuropatią i autoprzeciwciałem GD1a zastosowano immunosubtrakcję (IS). IS umożliwiło identyfikację pokrewnego łańcucha ciężkiego związanego z restrykcją łańcucha lekkiego lambda odnotowaną na początkowym SIFE, jak również określenie izotypu autoprzeciwciała.

Do zubożenia określonych typów immunoglobulin wykorzystano antysurowice specyficzne dla poszczególnych łańcuchów ciężkich i lekkich . Zubożenie immunoglobulin związanych z łańcuchem lekkim kappa umożliwiło jednoznaczne określenie izotypu pasma monoklonalnego niskiego poziomu związanego z łańcuchem lekkim lambda, którym jest IgG Lambda. Do określenia izotypu IgG Kappa autoprzeciwciała zastosowano selektywną deplecję immunoglobulin łańcucha ciężkiego kappa, lambda, gamma i mu .

 Suplementacja białkiem przeciw zamarzaniu  podczas ogrzewania zeszklonej tkanki jajnika bydła może poprawić jakość tkanek jajnika po ksenotransplantacji

 

Występowanie krystalizacji lodu podczas kriokonserwacji tkanki jajnika (OT) powoduje nieuniknione kriouszkodzenie, a rekrystalizacja lodu podczas ogrzewania jest bardziej szkodliwa niż krystalizacja lodu. Tutaj zbadaliśmy, że traktowanie białkiem przeciw zamarzaniu (AFP) podczas procedury rozgrzewania może poprawić jakość bydlęcego OT po ksenotransplantacji (XT). Bydlęce OT (n=120) podzielono równomiernie na cztery grupy: świeże, zeszklone-podgrzane, zeszklone-podgrzane z 10 mg/ml białka wiążącego lód Leucosporidium (LeIBP, typ AFP) (LeIBP-10) i zeszklone- ogrzewany 20 mg/mL LeIBP (LeiBP-20). Do pierwszego roztworu rozgrzewającego dodano LeIBP. Do każdej kategorii przypisano dwadzieścia sztuk OT. Pozostałe 10 OT z każdej kategorii przypisano odpowiednio do grup kontrolnych XT-Recent, XT-Vitrified-podgrzane, XT-LeIBP-10 i XT-LeIBP-20, oraz przeszczepiono ksenoprzeszczep 9-tygodniowym nagim myszom z wyciętymi jajnikami. na jeden tydzień.

Leczenie LeIBP podczas etapu ogrzewania zwiększyło normalność morfologiczną pęcherzyków i zmniejszyło stosunek pęcherzyków apoptotycznych po witryfikacji-ociepleniu i XT . Grupa kontrolna zeszklona XT i ogrzana wykazywała znacznie zmniejszoną gęstość mikronaczyń i zwiększone zwłóknienie w porównaniu z grupą świeżą XT. Gęstość mikronaczyń i zwłóknienie odzyskano w obu grupach leczonych LeIBP. Nie było znaczącej różnicy między grupami LeIBP-10 i LeIBP-20 we wszystkich wynikach. Leczenie AFP podczas procedury rozgrzewania może zapobiegać uszkodzeniom OT i poprawiać morfologię pęcherzyków jajnikowych i apoptozę zarówno w OT bydlęcej zeszklonej, jak i jej przeszczepie. Po potwierdzeniu w badaniu na ludziach, AFP można potencjalnie zastosować do ludzkiego OT kriokonserwacja w celu zmniejszenia kriouszkodzeń i poprawy jakości OT.

miroslawstraczynski
miroslawstraczynski

Genorise® Human cTnT cDNA Clone, 10 ug

GR154003 10 µg
EUR 153

Genorise® Human TNN3 cDNA Clone, 10 ug

GR154004 10 µg
EUR 153

Genorise® Human GPBB cDNA Clone, 10 ug

GR154010 10 µg
EUR 153

Genorise® Human GLUT1 cDNA Clone, 10 ug

GR154002 10 µg
EUR 153

Genorise® Human MyBPC3 cDNA Clone, 10 ug

GR154012 10 µg
EUR 153

Genorise® Human Myoglobin cDNA Clone, 10 ug

GR154006 10 µg
EUR 153

Genorise® Sheep IL-6 cDNA Clone, 10 ug

GR151001 10 µg
EUR 153

Genorise® Ovine IL-2 cDNA Clone, 10 ug

GR151002 10 µg
EUR 153

Genorise® Ovine IL-4 cDNA Clone, 10 ug

GR151003 10 µg
EUR 153

Genorise® Canine IL-7 cDNA Clone, 10 ug

GR159002 10 µg
EUR 153

Genorise® Bovine IL-1b cDNA Clone, 10 ug

GR152001 10 µg
EUR 153

Genorise® Rabbit IL-1b cDNA Clone, 10 ug

GR153001 10 µg
EUR 153

Genorise® Human H-FABP cDNA Clone, 10 ug

GR154001 10 µg
EUR 153

Genorise® Human PAPP-A cDNA Clone, 10 ug

GR154013 10 µg
EUR 153

Genorise® Human Pro-C3 cDNA Clone, 10 ug

GR154015 10 µg
EUR 153

Genorise® Canine NGF-B cDNA Clone, 10 ug

GR159001 10 µg
EUR 153

Genorise® Human Lp-PLA2 cDNA Clone, 10 ug

GR154007 10 µg
EUR 153

Genorise® Human Myeloperoxidase cDNA Clone, 10 ug

GR154009 10 µg
EUR 153

Genorise® Human NT-proBNP cDNA Clone, 10 ug

GR154014 10 µg
EUR 153

Monoclonal PLTP Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 2F3-G4

AMR09390G 0.1mg
EUR 580.8
Description: A Monoclonal antibody against Human PLTP (monoclonal) (M01). The antibodies are raised in mouse and are from clone 2F3-G4. This antibody is applicable in WB and IHC

PLTP cloning plasmid

CSB-CL018212HU1-10ug 10ug
EUR 279.6
Description: A cloning plasmid for the PLTP gene.

PLTP cloning plasmid

CSB-CL018212HU2-10ug 10ug
EUR 279.6
Description: A cloning plasmid for the PLTP gene.

Recombinant Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

4-RPC728Mu01
 • EUR 603.84
 • EUR 285.60
 • EUR 1934.40
 • EUR 724.80
 • EUR 1329.60
 • EUR 480.00
 • EUR 4656.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Phospholipid Transfer Protein expressed in: E.coli

Recombinant Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

4-RPC728Ra01
 • EUR 562.98
 • EUR 274.80
 • EUR 1781.18
 • EUR 673.73
 • EUR 1227.46
 • EUR 452.40
 • EUR 4272.96
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Phospholipid Transfer Protein expressed in: E.coli

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6149.04
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 611.57
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 822.24
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3340.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Ra
 • EUR 6210.00
 • EUR 3280.80
 • EUR 823.20
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5677.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 572.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 766.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3090.6
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Hu
 • EUR 5738.40
 • EUR 3031.20
 • EUR 768.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5834.88
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 585.7
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 785.28
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3173.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Mu
 • EUR 5895.60
 • EUR 3114.00
 • EUR 786.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat)

4-PAC728Ra01
 • EUR 310.80
 • EUR 3249.60
 • EUR 804.00
 • EUR 393.60
 • EUR 262.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAC728Mu01
 • EUR 301.20
 • EUR 3091.20
 • EUR 768.00
 • EUR 379.20
 • EUR 258.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), PE

4-PAC728Ra01-PE
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with PE.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), APC

4-PAC728Ra01-APC
 • EUR 436.80
 • EUR 4254.00
 • EUR 1176.00
 • EUR 560.40
 • EUR 272.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), Cy3

4-PAC728Ra01-Cy3
 • EUR 532.80
 • EUR 5622.00
 • EUR 1518.00
 • EUR 697.20
 • EUR 313.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Cy3.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), HRP

4-PAC728Ra01-HRP
 • EUR 398.40
 • EUR 3706.80
 • EUR 1039.20
 • EUR 505.20
 • EUR 255.60
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with HRP.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAC728Mu01-APC
 • EUR 421.20
 • EUR 4038.00
 • EUR 1122.00
 • EUR 538.80
 • EUR 266.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-PAC728Mu01-Cy3
 • EUR 512.40
 • EUR 5334.00
 • EUR 1446.00
 • EUR 668.40
 • EUR 304.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Cy3.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), HRP

4-PAC728Mu01-HRP
 • EUR 385.20
 • EUR 3519.60
 • EUR 992.40
 • EUR 486.00
 • EUR 250.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with HRP.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAC728Mu01-PE
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with PE.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAC728Ra01-FITC
 • EUR 373.20
 • EUR 3427.20
 • EUR 964.80
 • EUR 471.60
 • EUR 242.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with FITC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAC728Mu01-FITC
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with FITC.

PLTP siRNA

20-abx928999
 • EUR 661.20
 • EUR 878.40
 • 15 nmol
 • 30 nmol

PLTP siRNA

20-abx929000
 • EUR 661.20
 • EUR 878.40
 • 15 nmol
 • 30 nmol

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), Biotinylated

4-PAC728Ra01-Biotin
 • EUR 390.00
 • EUR 3189.60
 • EUR 932.40
 • EUR 480.00
 • EUR 270.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Biotin.

PLTP antibody

70R-10288 50 ug
EUR 560.4
Description: Affinity purified rabbit polyclonal PLTP antibody

PLTP antibody

70R-11938 100 ug
EUR 501.6
Description: Rabbit polyclonal PLTP antibody

PLTP Antibody

3595-100 each
EUR 392.4

PLTP Antibody

3595-30T each
EUR 175.2

PLTP Antibody

32933-100ul 100ul
EUR 302.4

PLTP Antibody

ABD7426 100 ug
EUR 525.6

PLTP Antibody

DF7426 200ul
EUR 420

PLTP Antibody

1-CSB-PA253412
 • EUR 380.40
 • EUR 292.80
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;ELISA:1:1000-1:2000, WB:1:200-1:1000

PLTP Antibody

1-CSB-PA018212EA01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:20-1:200

PLTP Antibody

R31352 100 ug
EUR 356.15
Description: Phospholipid transfer protein is in humans encoded by the PLTP gene. This gene is mapped to 20q13.12. PLTP is one of at least two lipid transfer proteins found in human plasma. It transfers phospholipids from triglyceride-rich lipoproteins to high density lipoprotein (HDL). In addition to regulating the size of HDL particles, this protein may be involved in cholesterol metabolism. At least two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), Biotinylated

4-PAC728Mu01-Biotin
 • EUR 379.20
 • EUR 3031.20
 • EUR 892.80
 • EUR 464.40
 • EUR 265.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Biotin.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAC728Ra01-APC-Cy7
 • EUR 729.60
 • EUR 8364.00
 • EUR 2208.00
 • EUR 976.80
 • EUR 402.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAC728Mu01-APC-Cy7
 • EUR 699.60
 • EUR 7932.00
 • EUR 2100.00
 • EUR 933.60
 • EUR 388.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro cDNA Vector cDNA Clon/Exp Vector [pre-packaged virus]

CD510VB-1 >1 x 10^6 IFUs
EUR 720

pCDF1-MCS1 cDNA Cloning and Expression Vector

CD100A-1 10 ug
EUR 483

PLTP Rabbit pAb

A5628-100ul 100 ul
EUR 369.6

PLTP Rabbit pAb

A5628-200ul 200 ul
EUR 550.8

PLTP Rabbit pAb

A5628-20ul 20 ul
EUR 219.6

PLTP Rabbit pAb

A5628-50ul 50 ul
EUR 267.6

PLTP Blocking Peptide

33R-10824 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PLTP antibody, catalog no. 70R-11938

PLTP Blocking Peptide

3595BP-50 each
EUR 183.6

PLTP Blocking Peptide

33R-6693 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PLTP antibody, catalog no. 70R-10288

PLTP Blocking Peptide

DF7426-BP 1mg
EUR 234

pCDH-CMV-MCS cDNA Cloning and Expression Vector

CD500B-1 10 ug
EUR 483

pCDH-EF1-MCS cDNA Cloning and Expression Vector

CD502A-1 10 ug
EUR 483

pCDH-CMV-MCS2 cDNA Cloning and Expression Vector

CD501A-1 10 ug
EUR 483

Polyclonal PLTP Antibody

AMR09385G 0.05mg
EUR 580.8
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human PLTP . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Polyclonal PLTP Antibody

AMR09386G 0.1mg
EUR 580.8
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human PLTP . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Polyclonal PLTP Antibody

AMR09387G 0.05mg
EUR 580.8
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human PLTP . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

PLTP Conjugated Antibody

C32933 100ul
EUR 476.4

PLTP Polyclonal Antibody

A71172
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 50 ul
 • 100 ul

PLTP Polyclonal Antibody

A53320
 • EUR 684.66
 • EUR 117.70
 • EUR 302.50
 • EUR 423.50
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

PLTP Polyclonal Antibody

ABP59951-003ml 0.03ml
EUR 189.6
Description: A polyclonal antibody for detection of PLTP from Human, Mouse. This PLTP antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit serum by affinity-chromatography using the specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from part region of human PLTP protein at amino acid sequence of 180-260

PLTP Polyclonal Antibody

ABP59951-01ml 0.1ml
EUR 346.8
Description: A polyclonal antibody for detection of PLTP from Human, Mouse. This PLTP antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit serum by affinity-chromatography using the specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from part region of human PLTP protein at amino acid sequence of 180-260

PLTP Polyclonal Antibody

ABP59951-02ml 0.2ml
EUR 496.8
Description: A polyclonal antibody for detection of PLTP from Human, Mouse. This PLTP antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit serum by affinity-chromatography using the specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from part region of human PLTP protein at amino acid sequence of 180-260

PLTP Polyclonal Antibody

ES10007-100ul 100ul
EUR 334.8
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against PLTP from Human/Mouse. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, WB, ELISA

PLTP Polyclonal Antibody

ES10007-50ul 50ul
EUR 248.4
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against PLTP from Human/Mouse. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, WB, ELISA

Rat PLTP ELISA Kit

ERP0138 96Tests
EUR 625.2

Goat PLTP ELISA Kit

EGTP0138 96Tests
EUR 625.2

Mouse PLTP ELISA Kit

EMP0138 96Tests
EUR 625.2

Sheep PLTP ELISA Kit

ESP0138 96Tests
EUR 625.2

PLTP ELISA KIT|Human

EF007098 96 Tests
EUR 826.8

Human PLTP ELISA Kit

EHP0138 96Tests
EUR 625.2

Rabbit PLTP ELISA Kit

ERTP0138 96Tests
EUR 625.2

Monkey PLTP ELISA Kit

EMKP0138 96Tests
EUR 625.2

Bovine PLTP ELISA Kit

EBP0138 96Tests
EUR 625.2

Canine PLTP ELISA Kit

ECP0138 96Tests
EUR 625.2

cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Corn

C1634330 40 reactions
EUR 674

cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Rice

C1634360 40 reactions
EUR 674

cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Wheat

C1634390 40 reactions
EUR 674

Porcine PLTP ELISA Kit

EPP0138 96Tests
EUR 625.2

Chicken PLTP ELISA Kit

ECKP0138 96Tests
EUR 625.2

cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Orange

C1634340 40 reactions
EUR 674

cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Potato

C1634350 40 reactions
EUR 674

Anserini PLTP ELISA Kit

EAP0138 96Tests
EUR 625.2

Human PLTP shRNA Plasmid

20-abx953598
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

Mouse PLTP shRNA Plasmid

20-abx972110
 • EUR 961.20
 • EUR 1345.20
 • 150 µg
 • 300 µg

pCDF1-MCS2-EF1-copGFP cDNA Cloning and Expression Vector

CD111B-1 10 ug
EUR 572

cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Arabidopsis

C1634310 40 reactions
EUR 674

PB-CMV-MCS-EF1-GFP cDNA cloning and expression vector

PB511B-1 10 ug
EUR 638

PB-CMV-MCS-EF1-RFP cDNA cloning and expression vector

PB512B-1 10 ug
EUR 638

pCDF1-MCS2-EF1-Puro cDNA Cloning and Expression Lentivector

CD110B-1 10 ug
EUR 572

PB-CMV-MCS-EF1-Puro cDNA cloning and expression vector

PB510B-1 10 ug
EUR 638

PB-EF1-MCS-IRES-GFP cDNA cloning and expression vector

PB530A-2 10 ug
EUR 638

PB-EF1-MCS-IRES-RFP cDNA Cloning and Expression Vector

PB531A-2 10 ug
EUR 638

PB-EF1-MCS-IRES-Neo cDNA cloning and expression vector

PB533A-2 10 ug
EUR 638

PLTP Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA018212EB01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

PLTP Recombinant Protein (Rat)

RP221072 100 ug Ask for price

cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Soy bean

C1634370 40 reactions
EUR 674

pCDH-CMV-MCS-EF1-RFP cDNA Cloning and Expression Vector

CD512B-1 10 ug
EUR 572

pCDH-CMV-MCS-EF1-Neo cDNA Cloning and Expression Vector

CD514B-1 10 ug
EUR 572

PLTP Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA018212EC01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro cDNA Cloning and Expression Vector

CD510B-1 10 ug
EUR 572

pCDH-EF1-MCS-IRES-GFP cDNA Cloning and Expression Vector

CD530A-2 10 ug
EUR 590

pCDH-EF1-MCS-IRES-RFP cDNA Cloning and Expression Vector

CD531A-2 10 ug
EUR 590

pCDH-EF1-MCS-IRES-Neo cDNA Cloning and Expression Vector

CD533A-2 10 ug
EUR 590

pCDH-UbC-MCS-IRES-GFP cDNA Cloning and Expression Vector

CD630A-1 10 ug
EUR 590

pCDH-MSCV-MCS-EF1-GFP cDNA Cloning and Expression Vector

CD711B-1 10 ug
EUR 572

PLTP Recombinant Protein (Mouse)

RP162998 100 ug Ask for price

PLTP Recombinant Protein (Human)

RP023854 100 ug Ask for price

PLTP Recombinant Protein (Human)

RP023857 100 ug Ask for price

pCDH-CMV-MCS-EF1-Hygro cDNA Cloning and Expression Vector

CD515B-1 10 ug
EUR 572

pCDH-MCS-T2A-Puro-MSCV cDNA Cloning and Expression Vector

CD522A-1 10 ug
EUR 590

pCDH-UbC-MCS-EF1-Hygro cDNA Cloning and Expression Vector

CD615B-1 10 ug
EUR 572

pCDH-EF1-MCS-IRES-Puro cDNA Cloning and Expression Vector

CD532A-2 10 ug
EUR 590

pCDH-MSCV-MCS-EF1-Puro cDNA Cloning and Expression Vector

CD710B-1 10 ug
EUR 572

pCDH-MSCV-MCS-IRES-GFP cDNA Cloning and Expression Vector

CD731B-1 10 ug
EUR 590

PB-CMV-MCS-EF1-RedPuro cDNA Cloning and Expression Vector

PB514B-2 10 ug
EUR 638

PLTP Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA018212ED01HU
 • EUR 380.40
 • EUR 402.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is Biotin conjugated. Tested in the following application: ELISA

pCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP cDNA Cloning and Expression Vector

CD511B-1 10 ug
EUR 572

pCDH-CMV-MCS-t2A-copGFP cDNA Cloning and Expression Vector

CD524A-1 10 ug
EUR 590

Pltp ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF073692 1.0 ug DNA
EUR 607.2

ELISA kit for Mouse PLTP

EK5632 96 tests
EUR 663.6
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Mouse PLTP in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

PB-CMV-MCS-EF1-GreenPuro cDNA cloning and expression vector

PB513B-1 10 ug
EUR 638

pCDH-CMV-MCS-EF1-aRFP cDNA Clon/Exp Vector [pre-packaged]

CD512VA-1 >1 x 10^6 IFUs
EUR 720

PB-MSCV-MCS-EF1-GreenPuro cDNA Cloning and Expression Vector

PB713B-1 10 ug
EUR 638

Guinea Pig PLTP ELISA Kit

EGP0138 96Tests
EUR 625.2

pCDH-CMV-MCS-EF1-GreenPuro cDNA Cloning and Expression Vector

CD513B-1 10 ug
EUR 572

PLTP ORF Vector (Human) (pORF)

ORF007952 1.0 ug DNA
EUR 114

PLTP ORF Vector (Human) (pORF)

ORF007953 1.0 ug DNA
EUR 114

Pltp ORF Vector (Mouse) (pORF)

ORF054334 1.0 ug DNA
EUR 607.2

pCDH-CMV-MCS-EF1-RFP+Puro cDNA Cloning and Expression Vector

CD516B-2 10 ug
EUR 572

Novo? cDNA Kit

M1165-100 each
EUR 424.8

Novo? cDNA Kit

M1165-25 each
EUR 320.4

pCDH-MSCV-MCS-EF1-GFP+Puro cDNA Cloning and Expression Vector

CD713B-1 10 ug
EUR 572

PLTP ELISA Kit (Rat) (OKCD04388)

OKCD04388 96 Wells
EUR 1123.2
Description: Description of target: ;Species reactivity: Rat;Application: ;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 1.4 ng/mL

Mouse PLTP PicoKine ELISA Kit

EK1368 96 wells
EUR 510
Description: For quantitative detection of mouse PLTP in cell culture supernates, cell lysates, serum and plasma (heparin, EDTA).

pCDH-CMV-MCS-EF1-RFP+Puro cDNA Clon/Exp Vector [pre-packaged]

CD516VB-2 >1 x 10^6 IFUs
EUR 706

cDNA - Lupus: Lung

C1236152Lup 40 reactions
EUR 737

PLTP ELISA Kit (Human) (OKAN06516)

OKAN06516 96 Wells
EUR 950.4
Description: Description of target: The protein encoded by this gene is one of at least two lipid transfer proteins found in human plasma. The encoded protein transfers phospholipids from triglyceride-rich lipoproteins to high density lipoprotein (HDL). In addition to regulating the size of HDL particles, this protein may be involved in cholesterol metabolism. At least two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 0.135 ng/mL

PLTP ELISA Kit (Mouse) (OKBB00625)

OKBB00625 96 Wells
EUR 606
Description: Description of target: Phospholipid transfer protein (PLTP), also known as lipid transfer protein II is a protein that in humans is encoded by the PLTP gene. This gene is mapped to 20q13.12. The protein encoded by this gene is one of at least two lipid transfer proteins found in human plasma. The encoded protein transfers phospholipids from triglyceride-rich lipoproteins to high density lipoprotein (HDL). In addition to regulating the size of HDL particles, this protein may be involved in cholesterol metabolism. At least two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.;Species reactivity: Mouse;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich Immunoassay;Sensitivity: <= 20 pg/mL

PLTP ELISA Kit (Human) (OKCA02131)

OKCA02131 96 Wells
EUR 1100.4
Description: Description of target: Facilitates the transfer of a spectrum of different lipid molecules, including diacylglycerol, phosphatidic acid, sphingomyelin, phosphatidylcholine, phosphatidylglycerol, cerebroside and phosphatidyl ethanolamine. Essential for the transfer of excess surface lipids from triglyceride-rich lipoproteins to HDL, thereby facilitating the formation of smaller lipoprotein remnants, contributing to the formation of LDL, and assisting in the maturation of HDL particles. PLTP also plays a key role in the uptake of cholesterol from peripheral cells and tissues that is subsequently transported to the liver for degradation and excretion. Two distinct forms of PLTP exist in plasma: an active form that can transfer PC from phospholipid vesicles to high-density lipoproteins (HDL), and an inactive form that lacks this capability. ;Species reactivity: Human;Application: ;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 0.58 ng/mL

PLTP ELISA Kit (Mouse) (OKCD08236)

OKCD08236 96 Wells
EUR 1201.2
Description: Description of target: Phospholipid transfer protein (PLTP), also known as lipid transfer protein II is a protein that in humans is encoded by the PLTP gene. This gene is mapped to 20q13.12. The protein encoded by this gene is one of at least two lipid transfer proteins found in human plasma. The encoded protein transfers phospholipids from triglyceride-rich lipoproteins to high density lipoprotein (HDL). In addition to regulating the size of HDL particles, this protein may be involved in cholesterol metabolism. At least two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.;Species reactivity: Mouse;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 31pg/mL

PLTP ELISA Kit (Human) (OKCD01695)

OKCD01695 96 Wells
EUR 997.2
Description: Description of target: Facilitates the transfer of a spectrum of different lipid molecules, including diacylglycerol, phosphatidic acid, sphingomyelin, phosphatidylcholine, phosphatidylglycerol, cerebroside and phosphatidyl ethanolamine. Essential for the transfer of excess surface lipids from triglyceride-rich lipoproteins to HDL, thereby facilitating the formation of smaller lipoprotein remnants, contributing to the formation of LDL, and assisting in the maturation of HDL particles. PLTP also plays a key role in the uptake of cholesterol from peripheral cells and tissues that is subsequently transported to the liver for degradation and excretion. Two distinct forms of PLTP exist in plasma: an active form that can transfer PC from phospholipid vesicles to high-density lipoproteins (HDL), and an inactive form that lacks this capability. ;Species reactivity: Human;Application: ;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich Immunoassay;Sensitivity: < 0.135 ng/mL

pCDH-EF1-MCS-T2A-Puro cDNA Cloning and Expression Vector 10 µg

CD527A-1 10 ug
EUR 590

cDNA - Lupus: Colon

C1236090Lup 40 reactions
EUR 737

Osłabiona indukcja odpowiedzi niezfałdowanego  białka  w astrocytach pierwotnych człowieka dorosłego w odpowiedzi na nawracające niskie stężenie glukozy

Cele/hipoteza:  Nawracająca hipoglikemia (RH) jest głównym skutkiem ubocznym intensywnej insulinoterapii u osób z cukrzycą. Zmiany w wykrywaniu hipoglikemii przez mózg przyczyniają się do rozwoju zaburzonych odpowiedzi kontrregulacyjnych i świadomości hipoglikemii. Niewiele wiadomo na temat wewnętrznych zmian w ludzkich astrocytach w odpowiedzi na ostrą i nawracającą ekspozycję na niski poziom glukozy (RLG).

Metody:  Ludzkie pierwotne astrocyty (HPA) wystawiono na zero , jeden, trzy lub cztery ataki niskiego poziomu glukozy (0,1 mmol/l) przez trzy godziny dziennie przez cztery dni, aby naśladować RH. Czwartego dnia pobrano DNA i RNA. Różnicową ekspresję genów i analizy ontologiczne przeprowadzono odpowiednio przy użyciu DESeq2 i GOseq. Metylację DNA oceniano za pomocą platformy Infinium MethylationEPIC BeadChip.

Wyniki:  Wykryto 24 geny o zróżnicowanej ekspresji (DEG) (po korekcie na wielokrotne porównania). Jeden atak niskiej ekspozycji na glukozę miał największy wpływ na ekspresję genów. Analizy szlaków wykazały, że geny związane ze stresem retikulum endoplazmatycznego (ER), takie jak  HSPA5 ,  XBP1 i  MANF , zaangażowane w odpowiedź na niesfałdowane białka (UPR), były znacząco zwiększone po ekspozycji na niski poziom glukozy (LG), która uległa zmniejszeniu po RLG . Istniała niewielka korelacja między pozycjami zróżnicowaną metylacją a zmianami w ekspresji genów, jednak liczba ataków ekspozycji na LG dała wyraźne sygnatury metylacji.

Wnioski/interpretacja:  Dane te sugerują, że ekspozycja ludzkich astrocytów na przemijające LG wyzwala aktywację genów zaangażowanych w UPR związane ze stresem retikulum endoplazmatycznego (ER). Po RLG aktywacja genów związanych z UPR została zmniejszona, co sugeruje osłabiony stres ER. Może to być konsekwencją udanej adaptacji metabolicznej , jak wcześniej zgłoszono , która lepiej zachowuje wewnątrzkomórkowe poziomy energii i zmniejszoną konieczność UPR.

Doksorubicyna/ białko wiążące  nukleofosminę – sprzężone nanocząstki zwiększają aktywność przeciwbiałaczkową w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej  in vitro  i  in vivo

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) to agresywny nowotwór złośliwy. Dorośli z ALL mają ponad 50% wskaźników nawrotów. Wcześniej potwierdziliśmy, że nadekspresja nukleofosminy (NPM) jest zaangażowana w rozwój oporności wielolekowej (MDR) podczas ALL ; aw naszej grupie opracowano syntetycznie modyfikowane rekombinowane białko wiążące NPM (NPMBP); NPMBP i doksorubicyna (DOX) mogą być sprzężone w systemie dostarczania leków opartym na nanocząstkach o nazwie DOX-PMs-NPMBP, aby przeciwdziałać MDR podczas ALL. Tutaj oceniliśmy potencjał przeciwbiałaczkowy DOX-PMs-NPMBP w opornych komórkach ALL. Badanie to pokazuje, że DOX-PMs-NPMBP znacząco zwiększa chemowrażliwość na DOX w komórkach ALL.

Pomimo różnych stężeń, zarówno oporne, jak i pierwotne komórki ALL od pacjentów z nawrotem były wrażliwe na DOX-PMs-NPMBP . W szczególności, wartości połowy maksymalnego stężenia hamującego (IC50) DOX-PMs-NPMBP były od 1,6 do 7,Zero razy niższe niż te dla DOX odpowiednio w liniach komórkowych i pierwotnych komórkach ALL; a stosunek komórek apoptotycznych był ponad 2-krotnie wyższy w DOX-PMs-NPMBP niż w DOX.

Pod względem mechanicznym indukcja apoptozy wywołana przez p53 i zatrzymanie cyklu komórkowego odegrały zasadniczą rolę w efektach przeciwbiałaczkowych indukowanych przez DOX-PMs-NPMBP. Ponadto DOX-PMs-NPMBP znacząco hamował wzrost guza i przedłużył przeżycie myszy w modelach heteroprzeszczepu ALL; i nie systemowywystąpienie toksyczności zaobserwowano po leczeniu podczas obserwacji. Podsumowując, dane te wskazują, że DOX-PMs-NPMBP może znacząco wywierać hamowanie wzrostu i indukcję apoptozy oraz znacząco poprawiać aktywność przeciwbiałaczkową DOX w opornych komórkach ALL. Ten nowy system dostarczania leków może być cenny do opracowania jako nowa strategia terapeutyczna przeciwko wielolekoopornej ALL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *