elektroforezie immunofiksacji białek surowicy i oznaczaniu izotypu przeciwciał u pacjenta z autoprzeciwciałami

Kliknij Chemia do obrazowania   palmitoilacji białek in situ  podczas bezpłciowych stadiów  Plasmodium falciparum

Palmitoilacja odnosi się do modyfikacji tioli cysteinowych w białkach przez kwasy tłuszczowe, najczęściej kwas palmitynowy, poprzez tworzenie wiązań tioestrowych. In vivo palmitoilacja białek jest katalizowana przez acylotransferazy palmitoilowe (PAT lub DHHC-PAT) . Palmitoilacja pojawiła się ostatnio jako kluczowa modyfikacja potranslacyjna u pasożytów malarii. Ekspresja i aktywność transferaz palmitoilowych różni się w zależności od różnych etapów rozwojowych cyklu życiowego pasożyta malarii. Miarą ogólnej aktywności PAT jest obfitość palmitoilowanych białek na danym etapie Aktywność PAT może również zmieniać się w odpowiedzi na zewnętrzne sygnały lub inhibitory.

W tym miejscu opisujemy protokół „obrazowania” aktywności palmitoilotransferazy podczas bezpłciowych etapów za pomocą Click on Chemistry i mikroskopii fluorescencyjnej. Metoda ta opiera się na znakowaniu metabolicznym klikalnego analogu kwasu palmitynowego przez komórki pasożytnicze, a następnie na CuAAC (reakcja cykloaddycji alkinowo-azydowej katalizowanej miedzią) Click on Chemistry w celu uzyskania fluorescencji białek palmitoilowanych. Fluorescencja umożliwia ilościowe określenie palmitoilacji wewnątrzkomórkowej w komórkach pasożyta na różnych etapach rozwoju. Stosując tę ​​metodę, zaobserwowaliśmy, że palmitoilacja wewnątrzkomórkowa wzrasta wraz z przejściem pasożyta ze stadiów pierścieniowych do stadiów schizontowych i wydaje się, że występuje najliczniej podczas stadiów schizontowych u  Plasmodium falciparum.

immunosubtrakcja dla lepszej rozdzielczości w  elektroforezie immunofiksacji białek surowicy i oznaczaniu izotypu przeciwciał u pacjenta z autoprzeciwciałami

Izotypy łańcuchów ciężkich monoklonalnych immunoglobulin o niskim poziomie są czasami przesłonięte w elektroforezie immunofiksacji surowicy (SIFE) przez ciężkie tło immunoglobulin poliklonalnych . Jednak dokładne określenie izotypu łańcucha ciężkiego jest niezbędne dla pełnej diagnozy, ponieważ określenie izotypu autoprzeciwciał może mieć znaczenie w określaniu procedur terapeutycznych. U pacjenta z neuropatią i autoprzeciwciałem GD1a zastosowano immunosubtrakcję (IS). IS umożliwiło identyfikację pokrewnego łańcucha ciężkiego związanego z restrykcją łańcucha lekkiego lambda odnotowaną na początkowym SIFE, jak również określenie izotypu autoprzeciwciała.

Do zubożenia określonych typów immunoglobulin wykorzystano antysurowice specyficzne dla poszczególnych łańcuchów ciężkich i lekkich . Zubożenie immunoglobulin związanych z łańcuchem lekkim kappa umożliwiło jednoznaczne określenie izotypu pasma monoklonalnego niskiego poziomu związanego z łańcuchem lekkim lambda, którym jest IgG Lambda. Do określenia izotypu IgG Kappa autoprzeciwciała zastosowano selektywną deplecję immunoglobulin łańcucha ciężkiego kappa, lambda, gamma i mu .

 Suplementacja białkiem przeciw zamarzaniu  podczas ogrzewania zeszklonej tkanki jajnika bydła może poprawić jakość tkanek jajnika po ksenotransplantacji

 

Występowanie krystalizacji lodu podczas kriokonserwacji tkanki jajnika (OT) powoduje nieuniknione kriouszkodzenie, a rekrystalizacja lodu podczas ogrzewania jest bardziej szkodliwa niż krystalizacja lodu. Tutaj zbadaliśmy, że traktowanie białkiem przeciw zamarzaniu (AFP) podczas procedury rozgrzewania może poprawić jakość bydlęcego OT po ksenotransplantacji (XT). Bydlęce OT (n=120) podzielono równomiernie na cztery grupy: świeże, zeszklone-podgrzane, zeszklone-podgrzane z 10 mg/ml białka wiążącego lód Leucosporidium (LeIBP, typ AFP) (LeIBP-10) i zeszklone- ogrzewany 20 mg/mL LeIBP (LeiBP-20). Do pierwszego roztworu rozgrzewającego dodano LeIBP. Do każdej kategorii przypisano dwadzieścia sztuk OT. Pozostałe 10 OT z każdej kategorii przypisano odpowiednio do grup kontrolnych XT-Recent, XT-Vitrified-podgrzane, XT-LeIBP-10 i XT-LeIBP-20, oraz przeszczepiono ksenoprzeszczep 9-tygodniowym nagim myszom z wyciętymi jajnikami. na jeden tydzień.

Leczenie LeIBP podczas etapu ogrzewania zwiększyło normalność morfologiczną pęcherzyków i zmniejszyło stosunek pęcherzyków apoptotycznych po witryfikacji-ociepleniu i XT . Grupa kontrolna zeszklona XT i ogrzana wykazywała znacznie zmniejszoną gęstość mikronaczyń i zwiększone zwłóknienie w porównaniu z grupą świeżą XT. Gęstość mikronaczyń i zwłóknienie odzyskano w obu grupach leczonych LeIBP. Nie było znaczącej różnicy między grupami LeIBP-10 i LeIBP-20 we wszystkich wynikach. Leczenie AFP podczas procedury rozgrzewania może zapobiegać uszkodzeniom OT i poprawiać morfologię pęcherzyków jajnikowych i apoptozę zarówno w OT bydlęcej zeszklonej, jak i jej przeszczepie. Po potwierdzeniu w badaniu na ludziach, AFP można potencjalnie zastosować do ludzkiego OT kriokonserwacja w celu zmniejszenia kriouszkodzeń i poprawy jakości OT.

miroslawstraczynski
miroslawstraczynski

Recombinant Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

RPC728Ra01 10ug
EUR 165

Recombinant Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

4-RPC728Ra01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Phospholipid Transfer Protein expressed in: E.coli

Lenti ORF clone of Pltp (Myc-DDK-tagged) - Mouse phospholipid transfer protein (Pltp)

MR207917L3 10 µg Ask for price

ELISA Kit for Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

SEC728Hu 96Т
EUR 700

ELISA Kit for Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

SEC728Mu 96Т
EUR 720

ELISA Kit for Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

SEC728Ra 96Т
EUR 760

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6149.04
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 611.57
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 822.24
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3340.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Ra
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5677.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 572.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 766.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3090.6
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Hu
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5834.88
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 585.7
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 785.28
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3173.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Mu
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Polyclonal Antibody to Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

PAC728Mu01 100ul
EUR 252

Polyclonal Antibody to Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

PAC728Ra01 100ul
EUR 266

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat)

4-PAC728Ra01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAC728Mu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

Monoclonal PLTP Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 2F3-G4

AMR09390G 0.1mg
EUR 580.8
Description: A Monoclonal antibody against Human PLTP (monoclonal) (M01). The antibodies are raised in mouse and are from clone 2F3-G4. This antibody is applicable in WB and IHC

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), PE

4-PAC728Ra01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with PE.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), APC

4-PAC728Ra01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), Cy3

4-PAC728Ra01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Cy3.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), HRP

4-PAC728Ra01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with HRP.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAC728Mu01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-PAC728Mu01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Cy3.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), HRP

4-PAC728Mu01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with HRP.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAC728Mu01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with PE.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAC728Ra01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with FITC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAC728Mu01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with FITC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), Biotinylated

4-PAC728Ra01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Biotin.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), Biotinylated

4-PAC728Mu01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Biotin.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAC728Ra01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAC728Mu01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

PLTP cloning plasmid

CSB-CL018212HU1-10ug 10ug
EUR 279.6
Description: A cloning plasmid for the PLTP gene.

PLTP cloning plasmid

CSB-CL018212HU2-10ug 10ug
EUR 279.6
Description: A cloning plasmid for the PLTP gene.

XK cDNA Clone

MBS1275439-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

XK cDNA Clone

MBS1275439-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

HP cDNA Clone

MBS1275488-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

HP cDNA Clone

MBS1275488-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

PC cDNA Clone

MBS1275662-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1230

PC cDNA Clone

MBS1275662-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 5500

C5 cDNA Clone

MBS1276598-INQUIRE INQUIRE Ask for price

C7 cDNA Clone

MBS1277039-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 520

C7 cDNA Clone

MBS1277039-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 2295

F8 cDNA Clone

MBS1277961-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

F8 cDNA Clone

MBS1277961-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

CS cDNA Clone

MBS1278071-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

CS cDNA Clone

MBS1278071-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

F3 cDNA Clone

MBS1278101-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

F3 cDNA Clone

MBS1278101-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

C9 cDNA Clone

MBS1278424-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

C9 cDNA Clone

MBS1278424-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

C6 cDNA Clone

MBS1267367-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

C6 cDNA Clone

MBS1267367-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

IK cDNA Clone

MBS1268335-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 330

IK cDNA Clone

MBS1268335-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1430

C5 cDNA Clone

MBS1269057-INQUIRE INQUIRE Ask for price

GK cDNA Clone

MBS1269389-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

GK cDNA Clone

MBS1269389-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

F9 cDNA Clone

MBS1269602-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

F9 cDNA Clone

MBS1269602-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

FH cDNA Clone

MBS1272750-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 330

FH cDNA Clone

MBS1272750-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1430

F7 cDNA Clone

MBS1273106-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 445

F7 cDNA Clone

MBS1273106-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1960

XG cDNA Clone

MBS1266151-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

XG cDNA Clone

MBS1266151-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

CS cDNA Clone

MBS1266646-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

CS cDNA Clone

MBS1266646-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

MB cDNA Clone

MBS1266714-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

MB cDNA Clone

MBS1266714-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

GC cDNA Clone

MBS1266850-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

GC cDNA Clone

MBS1266850-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

MB cDNA Clone

MBS1270062-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

MB cDNA Clone

MBS1270062-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

HP cDNA Clone

MBS1271125-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

HP cDNA Clone

MBS1271125-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

F2 cDNA Clone

MBS7046718-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 600

F2 cDNA Clone

MBS7046718-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 2655

RPE cDNA Clone

MBS1274229-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

RPE cDNA Clone

MBS1274229-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

LTF cDNA Clone

MBS1274245-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 435

LTF cDNA Clone

MBS1274245-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1910

CA8 cDNA Clone

MBS1274270-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

CA8 cDNA Clone

MBS1274270-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

SRC cDNA Clone

MBS1274281-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 330

SRC cDNA Clone

MBS1274281-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1430

GCG cDNA Clone

MBS1274367-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

GCG cDNA Clone

MBS1274367-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

ABO cDNA Clone

MBS1274397-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

ABO cDNA Clone

MBS1274397-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

EVL cDNA Clone

MBS1274445-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 420

EVL cDNA Clone

MBS1274445-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1845

PIR cDNA Clone

MBS1274514-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 305

PIR cDNA Clone

MBS1274514-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1335

CGA cDNA Clone

MBS1274517-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

CGA cDNA Clone

MBS1274517-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

CFP cDNA Clone

MBS1274537-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

CFP cDNA Clone

MBS1274537-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

HLF cDNA Clone

MBS1274553-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

HLF cDNA Clone

MBS1274553-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

CKB cDNA Clone

MBS1274604-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 390

CKB cDNA Clone

MBS1274604-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1705

CRP cDNA Clone

MBS1274609-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

CRP cDNA Clone

MBS1274609-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

VTN cDNA Clone

MBS1274629-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 475

VTN cDNA Clone

MBS1274629-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 2090

SFN cDNA Clone

MBS1274690-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

SFN cDNA Clone

MBS1274690-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

MOG cDNA Clone

MBS1274713-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

MOG cDNA Clone

MBS1274713-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

DDC cDNA Clone

MBS1274715-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 475

DDC cDNA Clone

MBS1274715-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 2105

SPN cDNA Clone

MBS1274732-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

SPN cDNA Clone

MBS1274732-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

MNT cDNA Clone

MBS1274740-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 330

MNT cDNA Clone

MBS1274740-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1430

FTO cDNA Clone

MBS1274742-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

FTO cDNA Clone

MBS1274742-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

FN1 cDNA Clone

MBS1274841-INQUIRE INQUIRE Ask for price

CA1 cDNA Clone

MBS1274864-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

CA1 cDNA Clone

MBS1274864-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

ST7 cDNA Clone

MBS1274871-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 330

ST7 cDNA Clone

MBS1274871-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1430

KLB cDNA Clone

MBS1274898-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1095

KLB cDNA Clone

MBS1274898-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 4895

HLX cDNA Clone

MBS1274982-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 485

HLX cDNA Clone

MBS1274982-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 2130

MPI cDNA Clone

MBS1275062-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

MPI cDNA Clone

MBS1275062-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

CA2 cDNA Clone

MBS1275074-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

CA2 cDNA Clone

MBS1275074-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

DCX cDNA Clone

MBS1275085-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

DCX cDNA Clone

MBS1275085-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

BPI cDNA Clone

MBS1275108-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

BPI cDNA Clone

MBS1275108-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

GAK cDNA Clone

MBS1275116-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 420

GAK cDNA Clone

MBS1275116-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1845

FTL cDNA Clone

MBS1275139-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

FTL cDNA Clone

MBS1275139-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

IL8 cDNA Clone

MBS1275182-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

IL8 cDNA Clone

MBS1275182-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

GSS cDNA Clone

MBS1275198-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

GSS cDNA Clone

MBS1275198-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

TPO cDNA Clone

MBS1275209-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

TPO cDNA Clone

MBS1275209-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

C8A cDNA Clone

MBS1275248-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 330

C8A cDNA Clone

MBS1275248-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1430

TFG cDNA Clone

MBS1275250-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

TFG cDNA Clone

MBS1275250-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

ABO cDNA Clone

MBS1275288-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

ABO cDNA Clone

MBS1275288-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

CRP cDNA Clone

MBS1275295-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

CRP cDNA Clone

MBS1275295-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

MX2 cDNA Clone

MBS1275298-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 675

MX2 cDNA Clone

MBS1275298-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 3005

OAF cDNA Clone

MBS1275309-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 295

OAF cDNA Clone

MBS1275309-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 1285

CGB cDNA Clone

MBS1275315-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

CGB cDNA Clone

MBS1275315-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

BMX cDNA Clone

MBS1275354-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

BMX cDNA Clone

MBS1275354-5x001mgPlasmid5x02mLGlycerolStock 5x0.01mgPlasmid+5x0.2mLGlycerol-Stock
EUR 855

IL6 cDNA Clone

MBS1275445-001mgPlasmid02mLGlycerolStock 0.01mgPlasmid+0.2mLGlycerol-Stock
EUR 200

Osłabiona indukcja odpowiedzi niezfałdowanego  białka  w astrocytach pierwotnych człowieka dorosłego w odpowiedzi na nawracające niskie stężenie glukozy

Cele/hipoteza:  Nawracająca hipoglikemia (RH) jest głównym skutkiem ubocznym intensywnej insulinoterapii u osób z cukrzycą. Zmiany w wykrywaniu hipoglikemii przez mózg przyczyniają się do rozwoju zaburzonych odpowiedzi kontrregulacyjnych i świadomości hipoglikemii. Niewiele wiadomo na temat wewnętrznych zmian w ludzkich astrocytach w odpowiedzi na ostrą i nawracającą ekspozycję na niski poziom glukozy (RLG).

Metody:  Ludzkie pierwotne astrocyty (HPA) wystawiono na zero , jeden, trzy lub cztery ataki niskiego poziomu glukozy (0,1 mmol/l) przez trzy godziny dziennie przez cztery dni, aby naśladować RH. Czwartego dnia pobrano DNA i RNA. Różnicową ekspresję genów i analizy ontologiczne przeprowadzono odpowiednio przy użyciu DESeq2 i GOseq. Metylację DNA oceniano za pomocą platformy Infinium MethylationEPIC BeadChip.

Wyniki:  Wykryto 24 geny o zróżnicowanej ekspresji (DEG) (po korekcie na wielokrotne porównania). Jeden atak niskiej ekspozycji na glukozę miał największy wpływ na ekspresję genów. Analizy szlaków wykazały, że geny związane ze stresem retikulum endoplazmatycznego (ER), takie jak  HSPA5 ,  XBP1 i  MANF , zaangażowane w odpowiedź na niesfałdowane białka (UPR), były znacząco zwiększone po ekspozycji na niski poziom glukozy (LG), która uległa zmniejszeniu po RLG . Istniała niewielka korelacja między pozycjami zróżnicowaną metylacją a zmianami w ekspresji genów, jednak liczba ataków ekspozycji na LG dała wyraźne sygnatury metylacji.

Wnioski/interpretacja:  Dane te sugerują, że ekspozycja ludzkich astrocytów na przemijające LG wyzwala aktywację genów zaangażowanych w UPR związane ze stresem retikulum endoplazmatycznego (ER). Po RLG aktywacja genów związanych z UPR została zmniejszona, co sugeruje osłabiony stres ER. Może to być konsekwencją udanej adaptacji metabolicznej , jak wcześniej zgłoszono , która lepiej zachowuje wewnątrzkomórkowe poziomy energii i zmniejszoną konieczność UPR.

Doksorubicyna/ białko wiążące  nukleofosminę – sprzężone nanocząstki zwiększają aktywność przeciwbiałaczkową w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej  in vitro  i  in vivo

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) to agresywny nowotwór złośliwy. Dorośli z ALL mają ponad 50% wskaźników nawrotów. Wcześniej potwierdziliśmy, że nadekspresja nukleofosminy (NPM) jest zaangażowana w rozwój oporności wielolekowej (MDR) podczas ALL ; aw naszej grupie opracowano syntetycznie modyfikowane rekombinowane białko wiążące NPM (NPMBP); NPMBP i doksorubicyna (DOX) mogą być sprzężone w systemie dostarczania leków opartym na nanocząstkach o nazwie DOX-PMs-NPMBP, aby przeciwdziałać MDR podczas ALL. Tutaj oceniliśmy potencjał przeciwbiałaczkowy DOX-PMs-NPMBP w opornych komórkach ALL. Badanie to pokazuje, że DOX-PMs-NPMBP znacząco zwiększa chemowrażliwość na DOX w komórkach ALL.

Pomimo różnych stężeń, zarówno oporne, jak i pierwotne komórki ALL od pacjentów z nawrotem były wrażliwe na DOX-PMs-NPMBP . W szczególności, wartości połowy maksymalnego stężenia hamującego (IC50) DOX-PMs-NPMBP były od 1,6 do 7,Zero razy niższe niż te dla DOX odpowiednio w liniach komórkowych i pierwotnych komórkach ALL; a stosunek komórek apoptotycznych był ponad 2-krotnie wyższy w DOX-PMs-NPMBP niż w DOX.

Pod względem mechanicznym indukcja apoptozy wywołana przez p53 i zatrzymanie cyklu komórkowego odegrały zasadniczą rolę w efektach przeciwbiałaczkowych indukowanych przez DOX-PMs-NPMBP. Ponadto DOX-PMs-NPMBP znacząco hamował wzrost guza i przedłużył przeżycie myszy w modelach heteroprzeszczepu ALL; i nie systemowywystąpienie toksyczności zaobserwowano po leczeniu podczas obserwacji. Podsumowując, dane te wskazują, że DOX-PMs-NPMBP może znacząco wywierać hamowanie wzrostu i indukcję apoptozy oraz znacząco poprawiać aktywność przeciwbiałaczkową DOX w opornych komórkach ALL. Ten nowy system dostarczania leków może być cenny do opracowania jako nowa strategia terapeutyczna przeciwko wielolekoopornej ALL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *