elektroforezie immunofiksacji białek surowicy i oznaczaniu izotypu przeciwciał u pacjenta z autoprzeciwciałami

Kliknij Chemia do obrazowania   palmitoilacji białek in situ  podczas bezpłciowych stadiów  Plasmodium falciparum

Palmitoilacja odnosi się do modyfikacji tioli cysteinowych w białkach przez kwasy tłuszczowe, najczęściej kwas palmitynowy, poprzez tworzenie wiązań tioestrowych. In vivo palmitoilacja białek jest katalizowana przez acylotransferazy palmitoilowe (PAT lub DHHC-PAT) . Palmitoilacja pojawiła się ostatnio jako kluczowa modyfikacja potranslacyjna u pasożytów malarii. Ekspresja i aktywność transferaz palmitoilowych różni się w zależności od różnych etapów rozwojowych cyklu życiowego pasożyta malarii. Miarą ogólnej aktywności PAT jest obfitość palmitoilowanych białek na danym etapie Aktywność PAT może również zmieniać się w odpowiedzi na zewnętrzne sygnały lub inhibitory.

W tym miejscu opisujemy protokół „obrazowania” aktywności palmitoilotransferazy podczas bezpłciowych etapów za pomocą Click on Chemistry i mikroskopii fluorescencyjnej. Metoda ta opiera się na znakowaniu metabolicznym klikalnego analogu kwasu palmitynowego przez komórki pasożytnicze, a następnie na CuAAC (reakcja cykloaddycji alkinowo-azydowej katalizowanej miedzią) Click on Chemistry w celu uzyskania fluorescencji białek palmitoilowanych. Fluorescencja umożliwia ilościowe określenie palmitoilacji wewnątrzkomórkowej w komórkach pasożyta na różnych etapach rozwoju. Stosując tę ​​metodę, zaobserwowaliśmy, że palmitoilacja wewnątrzkomórkowa wzrasta wraz z przejściem pasożyta ze stadiów pierścieniowych do stadiów schizontowych i wydaje się, że występuje najliczniej podczas stadiów schizontowych u  Plasmodium falciparum.

immunosubtrakcja dla lepszej rozdzielczości w  elektroforezie immunofiksacji białek surowicy i oznaczaniu izotypu przeciwciał u pacjenta z autoprzeciwciałami

Izotypy łańcuchów ciężkich monoklonalnych immunoglobulin o niskim poziomie są czasami przesłonięte w elektroforezie immunofiksacji surowicy (SIFE) przez ciężkie tło immunoglobulin poliklonalnych . Jednak dokładne określenie izotypu łańcucha ciężkiego jest niezbędne dla pełnej diagnozy, ponieważ określenie izotypu autoprzeciwciał może mieć znaczenie w określaniu procedur terapeutycznych. U pacjenta z neuropatią i autoprzeciwciałem GD1a zastosowano immunosubtrakcję (IS). IS umożliwiło identyfikację pokrewnego łańcucha ciężkiego związanego z restrykcją łańcucha lekkiego lambda odnotowaną na początkowym SIFE, jak również określenie izotypu autoprzeciwciała.

Do zubożenia określonych typów immunoglobulin wykorzystano antysurowice specyficzne dla poszczególnych łańcuchów ciężkich i lekkich . Zubożenie immunoglobulin związanych z łańcuchem lekkim kappa umożliwiło jednoznaczne określenie izotypu pasma monoklonalnego niskiego poziomu związanego z łańcuchem lekkim lambda, którym jest IgG Lambda. Do określenia izotypu IgG Kappa autoprzeciwciała zastosowano selektywną deplecję immunoglobulin łańcucha ciężkiego kappa, lambda, gamma i mu .

 Suplementacja białkiem przeciw zamarzaniu  podczas ogrzewania zeszklonej tkanki jajnika bydła może poprawić jakość tkanek jajnika po ksenotransplantacji

 

Występowanie krystalizacji lodu podczas kriokonserwacji tkanki jajnika (OT) powoduje nieuniknione kriouszkodzenie, a rekrystalizacja lodu podczas ogrzewania jest bardziej szkodliwa niż krystalizacja lodu. Tutaj zbadaliśmy, że traktowanie białkiem przeciw zamarzaniu (AFP) podczas procedury rozgrzewania może poprawić jakość bydlęcego OT po ksenotransplantacji (XT). Bydlęce OT (n=120) podzielono równomiernie na cztery grupy: świeże, zeszklone-podgrzane, zeszklone-podgrzane z 10 mg/ml białka wiążącego lód Leucosporidium (LeIBP, typ AFP) (LeIBP-10) i zeszklone- ogrzewany 20 mg/mL LeIBP (LeiBP-20). Do pierwszego roztworu rozgrzewającego dodano LeIBP. Do każdej kategorii przypisano dwadzieścia sztuk OT. Pozostałe 10 OT z każdej kategorii przypisano odpowiednio do grup kontrolnych XT-Recent, XT-Vitrified-podgrzane, XT-LeIBP-10 i XT-LeIBP-20, oraz przeszczepiono ksenoprzeszczep 9-tygodniowym nagim myszom z wyciętymi jajnikami. na jeden tydzień.

Leczenie LeIBP podczas etapu ogrzewania zwiększyło normalność morfologiczną pęcherzyków i zmniejszyło stosunek pęcherzyków apoptotycznych po witryfikacji-ociepleniu i XT . Grupa kontrolna zeszklona XT i ogrzana wykazywała znacznie zmniejszoną gęstość mikronaczyń i zwiększone zwłóknienie w porównaniu z grupą świeżą XT. Gęstość mikronaczyń i zwłóknienie odzyskano w obu grupach leczonych LeIBP. Nie było znaczącej różnicy między grupami LeIBP-10 i LeIBP-20 we wszystkich wynikach. Leczenie AFP podczas procedury rozgrzewania może zapobiegać uszkodzeniom OT i poprawiać morfologię pęcherzyków jajnikowych i apoptozę zarówno w OT bydlęcej zeszklonej, jak i jej przeszczepie. Po potwierdzeniu w badaniu na ludziach, AFP można potencjalnie zastosować do ludzkiego OT kriokonserwacja w celu zmniejszenia kriouszkodzeń i poprawy jakości OT.

miroslawstraczynski
miroslawstraczynski

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

DLR-PLTP-Hu-48T 48T
EUR 517
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

DLR-PLTP-Hu-96T 96T
EUR 673
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

DLR-PLTP-Ra-48T 48T
EUR 549
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

DLR-PLTP-Ra-96T 96T
EUR 718
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Monoclonal PLTP Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 2F3-G4

AMR09390G 0.1mg
EUR 484
Description: A Monoclonal antibody against Human PLTP (monoclonal) (M01). The antibodies are raised in mouse and are from clone 2F3-G4. This antibody is applicable in WB and IHC

PLTP siRNA

20-abx928999
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

PLTP siRNA

20-abx929000
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol

PLTP Antibody

32933-100ul 100ul
EUR 252

PLTP Antibody

1-CSB-PA253412
 • EUR 317.00
 • EUR 244.00
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;ELISA:1:1000-1:2000, WB:1:200-1:1000

PLTP Antibody

1-CSB-PA018212EA01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:20-1:200

PLTP Antibody

DF7426 200ul
EUR 304
Description: PLTP Antibody detects endogenous levels of total PLTP.

PLTP Antibody

ABD7426 100 ug
EUR 438

PLTP Antibody

3595-100
EUR 327

PLTP Antibody

3595-30T
EUR 146

anti-PLTP

YF-PA24404 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to PLTP

anti-PLTP

YF-PA13839 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to PLTP

anti-PLTP

YF-PA13840 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to PLTP

pENTR223-PLTP

PVT12200 2 ug
EUR 391

PLTP antibody

70R-10288 50 ug
EUR 467
Description: Affinity purified rabbit polyclonal PLTP antibody

PLTP antibody

70R-11938 100 ug
EUR 418
Description: Rabbit polyclonal PLTP antibody

Recombinant Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

4-RPC728Mu01
 • EUR 503.20
 • EUR 238.00
 • EUR 1612.00
 • EUR 604.00
 • EUR 1108.00
 • EUR 400.00
 • EUR 3880.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Phospholipid Transfer Protein expressed in: E.coli

Recombinant Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

4-RPC728Ra01
 • EUR 469.15
 • EUR 229.00
 • EUR 1484.32
 • EUR 561.44
 • EUR 1022.88
 • EUR 377.00
 • EUR 3560.80
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Phospholipid Transfer Protein expressed in: E.coli

PLTP Polyclonal Antibody

ES10007-100ul 100ul
EUR 279
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against PLTP from Human/Mouse. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, WB, ELISA

PLTP Polyclonal Antibody

ES10007-50ul 50ul
EUR 207
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against PLTP from Human/Mouse. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, WB, ELISA

Anti-PLTP Antibody

PA2228 100ug/vial
EUR 334

PLTP Rabbit pAb

A5628-100ul 100 ul
EUR 308

PLTP Rabbit pAb

A5628-200ul 200 ul
EUR 459

PLTP Rabbit pAb

A5628-20ul 20 ul
EUR 183

PLTP Rabbit pAb

A5628-50ul 50 ul
EUR 223

PLTP Polyclonal Antibody

A53320 100 µg
EUR 570.55
Description: The best epigenetics products

PLTP Polyclonal Antibody

ABP59951-003ml 0.03ml
EUR 158
Description: A polyclonal antibody for detection of PLTP from Human, Mouse. This PLTP antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit serum by affinity-chromatography using the specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from part region of human PLTP protein at amino acid sequence of 180-260

PLTP Polyclonal Antibody

ABP59951-01ml 0.1ml
EUR 289
Description: A polyclonal antibody for detection of PLTP from Human, Mouse. This PLTP antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit serum by affinity-chromatography using the specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from part region of human PLTP protein at amino acid sequence of 180-260

PLTP Polyclonal Antibody

ABP59951-02ml 0.2ml
EUR 414
Description: A polyclonal antibody for detection of PLTP from Human, Mouse. This PLTP antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit serum by affinity-chromatography using the specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from part region of human PLTP protein at amino acid sequence of 180-260

Anti-PLTP antibody

STJ27595 100 µl
EUR 277
Description: The protein encoded by this gene is one of at least two lipid transfer proteins found in human plasma. The encoded protein transfers phospholipids from triglyceride-rich lipoproteins to high density lipoprotein (HDL). In addition to regulating the size of HDL particles, this protein may be involved in cholesterol metabolism. At least two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Anti-PLTP antibody

STJ191165 200 µl
EUR 197
Description: Unconjugated Rabbit polyclonal to PLTP

Polyclonal PLTP Antibody

AMR09385G 0.05mg
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human PLTP . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Polyclonal PLTP Antibody

AMR09386G 0.1mg
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human PLTP . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Polyclonal PLTP Antibody

AMR09387G 0.05mg
EUR 484
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human PLTP . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

PLTP cloning plasmid

CSB-CL018212HU1-10ug 10ug
EUR 233
Description: A cloning plasmid for the PLTP gene.

PLTP cloning plasmid

CSB-CL018212HU2-10ug 10ug
EUR 233
Description: A cloning plasmid for the PLTP gene.

PLTP Conjugated Antibody

C32933 100ul
EUR 397

PLTP Blocking Peptide

DF7426-BP 1mg
EUR 195

PLTP Blocking Peptide

3595BP-50
EUR 153

PLTP Blocking Peptide

33R-10824 50 ug
EUR 191
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PLTP antibody, catalog no. 70R-11938

PLTP Blocking Peptide

33R-6693 100 ug
EUR 180
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PLTP antibody, catalog no. 70R-10288

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAC728Mu01
 • EUR 251.00
 • EUR 2576.00
 • EUR 640.00
 • EUR 316.00
 • EUR 215.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat)

4-PAC728Ra01
 • EUR 259.00
 • EUR 2708.00
 • EUR 670.00
 • EUR 328.00
 • EUR 219.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4731.5
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 477.3
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 639
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2575.5
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Hu
 • EUR 4782.00
 • EUR 2526.00
 • EUR 640.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4862.4
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 488.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 654.4
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2644.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Mu
 • EUR 4913.00
 • EUR 2595.00
 • EUR 655.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5124.2
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 509.64
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 685.2
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2783.4
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Ra
 • EUR 5175.00
 • EUR 2734.00
 • EUR 686.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Sheep PLTP ELISA Kit

ESP0138 96Tests
EUR 521

Monkey PLTP ELISA Kit

EMKP0138 96Tests
EUR 521

Mouse PLTP ELISA Kit

EMP0138 96Tests
EUR 521

Porcine PLTP ELISA Kit

EPP0138 96Tests
EUR 521

Rat PLTP ELISA Kit

ERP0138 96Tests
EUR 521

Rabbit PLTP ELISA Kit

ERTP0138 96Tests
EUR 521

Bovine PLTP ELISA Kit

EBP0138 96Tests
EUR 521

Chicken PLTP ELISA Kit

ECKP0138 96Tests
EUR 521

Canine PLTP ELISA Kit

ECP0138 96Tests
EUR 521

Human PLTP ELISA Kit

EHP0138 96Tests
EUR 521

Anserini PLTP ELISA Kit

EAP0138 96Tests
EUR 521

Goat PLTP ELISA Kit

EGTP0138 96Tests
EUR 521

Human PLTP shRNA Plasmid

20-abx953598
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

Mouse PLTP shRNA Plasmid

20-abx972110
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg

PLTP Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA018212EB01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

PLTP Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA018212EC01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

PLTP Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA018212ED01HU
 • EUR 317.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is Biotin conjugated. Tested in the following application: ELISA

PLTP ELISA KIT|Human

EF007098 96 Tests
EUR 689

PLTP Recombinant Protein (Mouse)

RP162998 100 ug Ask for price

Anti-PLTP (2F3-G4)

YF-MA10707 100 ug
EUR 363
Description: Mouse monoclonal to PLTP

PLTP Recombinant Protein (Human)

RP023854 100 ug Ask for price

PLTP Recombinant Protein (Human)

RP023857 100 ug Ask for price

PLTP Recombinant Protein (Rat)

RP221072 100 ug Ask for price

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAC728Mu01-APC
 • EUR 351.00
 • EUR 3365.00
 • EUR 935.00
 • EUR 449.00
 • EUR 222.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), Biotinylated

4-PAC728Mu01-Biotin
 • EUR 316.00
 • EUR 2526.00
 • EUR 744.00
 • EUR 387.00
 • EUR 221.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Biotin.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-PAC728Mu01-Cy3
 • EUR 427.00
 • EUR 4445.00
 • EUR 1205.00
 • EUR 557.00
 • EUR 254.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Cy3.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAC728Mu01-FITC
 • EUR 301.00
 • EUR 2712.00
 • EUR 768.00
 • EUR 379.00
 • EUR 197.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with FITC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), HRP

4-PAC728Mu01-HRP
 • EUR 321.00
 • EUR 2933.00
 • EUR 827.00
 • EUR 405.00
 • EUR 209.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with HRP.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAC728Mu01-PE
 • EUR 301.00
 • EUR 2712.00
 • EUR 768.00
 • EUR 379.00
 • EUR 197.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with PE.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), APC

4-PAC728Ra01-APC
 • EUR 364.00
 • EUR 3545.00
 • EUR 980.00
 • EUR 467.00
 • EUR 227.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC.

Osłabiona indukcja odpowiedzi niezfałdowanego  białka  w astrocytach pierwotnych człowieka dorosłego w odpowiedzi na nawracające niskie stężenie glukozy

Cele/hipoteza:  Nawracająca hipoglikemia (RH) jest głównym skutkiem ubocznym intensywnej insulinoterapii u osób z cukrzycą. Zmiany w wykrywaniu hipoglikemii przez mózg przyczyniają się do rozwoju zaburzonych odpowiedzi kontrregulacyjnych i świadomości hipoglikemii. Niewiele wiadomo na temat wewnętrznych zmian w ludzkich astrocytach w odpowiedzi na ostrą i nawracającą ekspozycję na niski poziom glukozy (RLG).

Metody:  Ludzkie pierwotne astrocyty (HPA) wystawiono na zero , jeden, trzy lub cztery ataki niskiego poziomu glukozy (0,1 mmol/l) przez trzy godziny dziennie przez cztery dni, aby naśladować RH. Czwartego dnia pobrano DNA i RNA. Różnicową ekspresję genów i analizy ontologiczne przeprowadzono odpowiednio przy użyciu DESeq2 i GOseq. Metylację DNA oceniano za pomocą platformy Infinium MethylationEPIC BeadChip.

Wyniki:  Wykryto 24 geny o zróżnicowanej ekspresji (DEG) (po korekcie na wielokrotne porównania). Jeden atak niskiej ekspozycji na glukozę miał największy wpływ na ekspresję genów. Analizy szlaków wykazały, że geny związane ze stresem retikulum endoplazmatycznego (ER), takie jak  HSPA5 ,  XBP1 i  MANF , zaangażowane w odpowiedź na niesfałdowane białka (UPR), były znacząco zwiększone po ekspozycji na niski poziom glukozy (LG), która uległa zmniejszeniu po RLG . Istniała niewielka korelacja między pozycjami zróżnicowaną metylacją a zmianami w ekspresji genów, jednak liczba ataków ekspozycji na LG dała wyraźne sygnatury metylacji.

Wnioski/interpretacja:  Dane te sugerują, że ekspozycja ludzkich astrocytów na przemijające LG wyzwala aktywację genów zaangażowanych w UPR związane ze stresem retikulum endoplazmatycznego (ER). Po RLG aktywacja genów związanych z UPR została zmniejszona, co sugeruje osłabiony stres ER. Może to być konsekwencją udanej adaptacji metabolicznej , jak wcześniej zgłoszono , która lepiej zachowuje wewnątrzkomórkowe poziomy energii i zmniejszoną konieczność UPR.

Doksorubicyna/ białko wiążące  nukleofosminę – sprzężone nanocząstki zwiększają aktywność przeciwbiałaczkową w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej  in vitro  i  in vivo

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) to agresywny nowotwór złośliwy. Dorośli z ALL mają ponad 50% wskaźników nawrotów. Wcześniej potwierdziliśmy, że nadekspresja nukleofosminy (NPM) jest zaangażowana w rozwój oporności wielolekowej (MDR) podczas ALL ; aw naszej grupie opracowano syntetycznie modyfikowane rekombinowane białko wiążące NPM (NPMBP); NPMBP i doksorubicyna (DOX) mogą być sprzężone w systemie dostarczania leków opartym na nanocząstkach o nazwie DOX-PMs-NPMBP, aby przeciwdziałać MDR podczas ALL. Tutaj oceniliśmy potencjał przeciwbiałaczkowy DOX-PMs-NPMBP w opornych komórkach ALL. Badanie to pokazuje, że DOX-PMs-NPMBP znacząco zwiększa chemowrażliwość na DOX w komórkach ALL.

Pomimo różnych stężeń, zarówno oporne, jak i pierwotne komórki ALL od pacjentów z nawrotem były wrażliwe na DOX-PMs-NPMBP . W szczególności, wartości połowy maksymalnego stężenia hamującego (IC50) DOX-PMs-NPMBP były od 1,6 do 7,Zero razy niższe niż te dla DOX odpowiednio w liniach komórkowych i pierwotnych komórkach ALL; a stosunek komórek apoptotycznych był ponad 2-krotnie wyższy w DOX-PMs-NPMBP niż w DOX.

Pod względem mechanicznym indukcja apoptozy wywołana przez p53 i zatrzymanie cyklu komórkowego odegrały zasadniczą rolę w efektach przeciwbiałaczkowych indukowanych przez DOX-PMs-NPMBP. Ponadto DOX-PMs-NPMBP znacząco hamował wzrost guza i przedłużył przeżycie myszy w modelach heteroprzeszczepu ALL; i nie systemowywystąpienie toksyczności zaobserwowano po leczeniu podczas obserwacji. Podsumowując, dane te wskazują, że DOX-PMs-NPMBP może znacząco wywierać hamowanie wzrostu i indukcję apoptozy oraz znacząco poprawiać aktywność przeciwbiałaczkową DOX w opornych komórkach ALL. Ten nowy system dostarczania leków może być cenny do opracowania jako nowa strategia terapeutyczna przeciwko wielolekoopornej ALL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.