elektroforezie immunofiksacji białek surowicy i oznaczaniu izotypu przeciwciał u pacjenta z autoprzeciwciałami

Kliknij Chemia do obrazowania   palmitoilacji białek in situ  podczas bezpłciowych stadiów  Plasmodium falciparum

Palmitoilacja odnosi się do modyfikacji tioli cysteinowych w białkach przez kwasy tłuszczowe, najczęściej kwas palmitynowy, poprzez tworzenie wiązań tioestrowych. In vivo palmitoilacja białek jest katalizowana przez acylotransferazy palmitoilowe (PAT lub DHHC-PAT) . Palmitoilacja pojawiła się ostatnio jako kluczowa modyfikacja potranslacyjna u pasożytów malarii. Ekspresja i aktywność transferaz palmitoilowych różni się w zależności od różnych etapów rozwojowych cyklu życiowego pasożyta malarii. Miarą ogólnej aktywności PAT jest obfitość palmitoilowanych białek na danym etapie Aktywność PAT może również zmieniać się w odpowiedzi na zewnętrzne sygnały lub inhibitory.

W tym miejscu opisujemy protokół „obrazowania” aktywności palmitoilotransferazy podczas bezpłciowych etapów za pomocą Click on Chemistry i mikroskopii fluorescencyjnej. Metoda ta opiera się na znakowaniu metabolicznym klikalnego analogu kwasu palmitynowego przez komórki pasożytnicze, a następnie na CuAAC (reakcja cykloaddycji alkinowo-azydowej katalizowanej miedzią) Click on Chemistry w celu uzyskania fluorescencji białek palmitoilowanych. Fluorescencja umożliwia ilościowe określenie palmitoilacji wewnątrzkomórkowej w komórkach pasożyta na różnych etapach rozwoju. Stosując tę ​​metodę, zaobserwowaliśmy, że palmitoilacja wewnątrzkomórkowa wzrasta wraz z przejściem pasożyta ze stadiów pierścieniowych do stadiów schizontowych i wydaje się, że występuje najliczniej podczas stadiów schizontowych u  Plasmodium falciparum.

immunosubtrakcja dla lepszej rozdzielczości w  elektroforezie immunofiksacji białek surowicy i oznaczaniu izotypu przeciwciał u pacjenta z autoprzeciwciałami

Izotypy łańcuchów ciężkich monoklonalnych immunoglobulin o niskim poziomie są czasami przesłonięte w elektroforezie immunofiksacji surowicy (SIFE) przez ciężkie tło immunoglobulin poliklonalnych . Jednak dokładne określenie izotypu łańcucha ciężkiego jest niezbędne dla pełnej diagnozy, ponieważ określenie izotypu autoprzeciwciał może mieć znaczenie w określaniu procedur terapeutycznych. U pacjenta z neuropatią i autoprzeciwciałem GD1a zastosowano immunosubtrakcję (IS). IS umożliwiło identyfikację pokrewnego łańcucha ciężkiego związanego z restrykcją łańcucha lekkiego lambda odnotowaną na początkowym SIFE, jak również określenie izotypu autoprzeciwciała.

Do zubożenia określonych typów immunoglobulin wykorzystano antysurowice specyficzne dla poszczególnych łańcuchów ciężkich i lekkich . Zubożenie immunoglobulin związanych z łańcuchem lekkim kappa umożliwiło jednoznaczne określenie izotypu pasma monoklonalnego niskiego poziomu związanego z łańcuchem lekkim lambda, którym jest IgG Lambda. Do określenia izotypu IgG Kappa autoprzeciwciała zastosowano selektywną deplecję immunoglobulin łańcucha ciężkiego kappa, lambda, gamma i mu .

 Suplementacja białkiem przeciw zamarzaniu  podczas ogrzewania zeszklonej tkanki jajnika bydła może poprawić jakość tkanek jajnika po ksenotransplantacji

 

Występowanie krystalizacji lodu podczas kriokonserwacji tkanki jajnika (OT) powoduje nieuniknione kriouszkodzenie, a rekrystalizacja lodu podczas ogrzewania jest bardziej szkodliwa niż krystalizacja lodu. Tutaj zbadaliśmy, że traktowanie białkiem przeciw zamarzaniu (AFP) podczas procedury rozgrzewania może poprawić jakość bydlęcego OT po ksenotransplantacji (XT). Bydlęce OT (n=120) podzielono równomiernie na cztery grupy: świeże, zeszklone-podgrzane, zeszklone-podgrzane z 10 mg/ml białka wiążącego lód Leucosporidium (LeIBP, typ AFP) (LeIBP-10) i zeszklone- ogrzewany 20 mg/mL LeIBP (LeiBP-20). Do pierwszego roztworu rozgrzewającego dodano LeIBP. Do każdej kategorii przypisano dwadzieścia sztuk OT. Pozostałe 10 OT z każdej kategorii przypisano odpowiednio do grup kontrolnych XT-Recent, XT-Vitrified-podgrzane, XT-LeIBP-10 i XT-LeIBP-20, oraz przeszczepiono ksenoprzeszczep 9-tygodniowym nagim myszom z wyciętymi jajnikami. na jeden tydzień.

Leczenie LeIBP podczas etapu ogrzewania zwiększyło normalność morfologiczną pęcherzyków i zmniejszyło stosunek pęcherzyków apoptotycznych po witryfikacji-ociepleniu i XT . Grupa kontrolna zeszklona XT i ogrzana wykazywała znacznie zmniejszoną gęstość mikronaczyń i zwiększone zwłóknienie w porównaniu z grupą świeżą XT. Gęstość mikronaczyń i zwłóknienie odzyskano w obu grupach leczonych LeIBP. Nie było znaczącej różnicy między grupami LeIBP-10 i LeIBP-20 we wszystkich wynikach. Leczenie AFP podczas procedury rozgrzewania może zapobiegać uszkodzeniom OT i poprawiać morfologię pęcherzyków jajnikowych i apoptozę zarówno w OT bydlęcej zeszklonej, jak i jej przeszczepie. Po potwierdzeniu w badaniu na ludziach, AFP można potencjalnie zastosować do ludzkiego OT kriokonserwacja w celu zmniejszenia kriouszkodzeń i poprawy jakości OT.

miroslawstraczynski
miroslawstraczynski

ELISA Kit for Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

SEC728Mu 96Т
EUR 720

ELISA Kit for Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

SEC728Ra 96Т
EUR 760

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6149.04
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 611.57
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 822.24
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3340.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Ra
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5677.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 572.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 766.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3090.6
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Hu
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5834.88
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 585.7
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 785.28
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

SEC728Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3173.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) ELISA Kit

4-SEC728Mu
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP) in samples from Serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Polyclonal Antibody to Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

PAC728Mu01 100ul
EUR 252

Polyclonal Antibody to Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

PAC728Ra01 100ul
EUR 266

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat)

4-PAC728Ra01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAC728Mu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP)

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), PE

4-PAC728Ra01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with PE.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), APC

4-PAC728Ra01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), Cy3

4-PAC728Ra01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Cy3.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), HRP

4-PAC728Ra01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with HRP.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAC728Mu01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-PAC728Mu01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Cy3.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), HRP

4-PAC728Mu01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with HRP.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAC728Mu01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with PE.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAC728Ra01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with FITC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAC728Mu01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with FITC.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), Biotinylated

4-PAC728Ra01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Biotin.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), Biotinylated

4-PAC728Mu01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with Biotin.

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAC728Ra01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Monoclonal PLTP Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 2F3-G4

AMR09390G 0.1mg
EUR 580.8
Description: A Monoclonal antibody against Human PLTP (monoclonal) (M01). The antibodies are raised in mouse and are from clone 2F3-G4. This antibody is applicable in WB and IHC

Phospholipid Transfer Protein (PLTP) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAC728Mu01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Phospholipid Transfer Protein (PLTP). This antibody is labeled with APC-Cy7.

PLTP cloning plasmid

CSB-CL018212HU1-10ug 10ug
EUR 279.6
Description: A cloning plasmid for the PLTP gene.

PLTP cloning plasmid

CSB-CL018212HU2-10ug 10ug
EUR 279.6
Description: A cloning plasmid for the PLTP gene.

PLTP

CSB-CL018212HU1 10 μg plasmid + 200μl Glycerol Ask for price

PLTP

CSB-CL018212HU2 10 μg plasmid + 200μl Glycerol Ask for price

PLTP siRNA

20-abx928999
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 15 nmol
 • 30 nmol

PLTP siRNA

20-abx929000
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 15 nmol
 • 30 nmol

Pltp (untagged) - Rat phospholipid transfer protein (Pltp)

RN216787 10 µg Ask for price

PLTP Antibody

32933 100ul
EUR 439

PLTP Antibody

32933-100ul 100ul
EUR 302.4

PLTP Antibody

E19-7426 100μg/100μl
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

PLTP Antibody

E95628 100μg
EUR 255
Description: Available in various conjugation types.

PLTP Antibody

DF7426 200ul
EUR 420

PLTP Antibody

DF7426-100ul 100ul
EUR 280

PLTP Antibody

DF7426-200ul 200ul
EUR 350

PLTP Antibody

E310098 200ul
EUR 275
Description: Available in various conjugation types.

PLTP Antibody

3595-100 each
EUR 392.4

PLTP Antibody

3595-30T each
EUR 175.2

PLTP antibody

70R-10288 50 ug
EUR 467
Description: Affinity purified rabbit polyclonal PLTP antibody

PLTP antibody

70R-11938 100 ug
EUR 357
Description: Rabbit polyclonal PLTP antibody

PLTP Antibody

ABD7426 100 ug
EUR 525.6

PLTP Antibody

1-CSB-PA253412
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 50ul
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB;ELISA:1:1000-1:2000, WB:1:200-1:1000

PLTP Antibody

1-CSB-PA018212EA01HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, IHC; Recommended dilution: IHC:1:20-1:200

PLTP Antibody

GWB-MW241G 50ug Ask for price

PLTP Antibody

R31352 100 ug
EUR 356.15
Description: Phospholipid transfer protein is in humans encoded by the PLTP gene. This gene is mapped to 20q13.12. PLTP is one of at least two lipid transfer proteins found in human plasma. It transfers phospholipids from triglyceride-rich lipoproteins to high density lipoprotein (HDL). In addition to regulating the size of HDL particles, this protein may be involved in cholesterol metabolism. At least two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Pltp (GFP-tagged) - Mouse phospholipid transfer protein (Pltp)

MG207917 10 µg Ask for price

Pltp (untagged) - Mouse phospholipid transfer protein (Pltp), (10ug)

MC216773 10 µg Ask for price

PLTP Rabbit pAb

E2505628 100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

PLTP Rabbit pAb

A5628-100ul 100 ul
EUR 369.6

PLTP Rabbit pAb

A5628-200ul 200 ul
EUR 550.8

PLTP Rabbit pAb

A5628-20ul 20 ul
EUR 219.6

PLTP Rabbit pAb

A5628-50ul 50 ul
EUR 267.6

PLTP Rabbit mAb

A9644 500μL
EUR 323.7
Description: A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 167-267 of human Neutrophil Elastase (ELANE) (P08246).

PLTP Rabbit mAb

56768 100ul
EUR 339

PLTP Rabbit pAb

E2122892 100ul
EUR 225
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

PLTP Rabbit mAb

E2R389253 100ul
EUR 275
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

Human PLTP ELISA

KT-32248 96 tests
EUR 952

Pltp (myc-DDK-tagged) - Rat phospholipid transfer protein (Pltp)

RR216787 10 µg Ask for price

Pltp (Myc-DDK-tagged) - Mouse phospholipid transfer protein (Pltp)

MR207917 10 µg Ask for price

PLTP Blocking Peptide

33R-10824 50 ug
EUR 145
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PLTP antibody, catalog no. 70R-11938

PLTP Blocking Peptide

33R-6693 100 ug
EUR 119
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PLTP antibody, catalog no. 70R-10288

PLTP Blocking Peptide

DF7426-BP 1mg
EUR 234

PLTP Blocking Peptide

3595BP-50 each
EUR 183.6

PLTP Polyclonal Antibody

E11-201061 100ug/100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

PLTP Polyclonal Antibody

A53320
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Polyclonal PLTP Antibody

AMR09385G 0.05mg
EUR 580.8
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human PLTP . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Polyclonal PLTP Antibody

AMR09386G 0.1mg
EUR 580.8
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human PLTP . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Polyclonal PLTP Antibody

AMR09387G 0.05mg
EUR 580.8
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human PLTP . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

PLTP Conjugated Antibody

C32933 100ul
EUR 476.4

PLTP Polyclonal Antibody

ABP59951-003ml 0.03ml
EUR 189.6
Description: A polyclonal antibody for detection of PLTP from Human, Mouse. This PLTP antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit serum by affinity-chromatography using the specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from part region of human PLTP protein at amino acid sequence of 180-260

PLTP Polyclonal Antibody

ABP59951-01ml 0.1ml
EUR 346.8
Description: A polyclonal antibody for detection of PLTP from Human, Mouse. This PLTP antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit serum by affinity-chromatography using the specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from part region of human PLTP protein at amino acid sequence of 180-260

PLTP Polyclonal Antibody

ABP59951-02ml 0.2ml
EUR 496.8
Description: A polyclonal antibody for detection of PLTP from Human, Mouse. This PLTP antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit serum by affinity-chromatography using the specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from part region of human PLTP protein at amino acid sequence of 180-260

PLTP Polyclonal Antibody

A71172 50 μl
EUR 408

PLTP Polyclonal Antibody

E44H08668 100ul
EUR 255
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

PLTP Polyclonal Antibody

E-AB-52198-120uL 120uL
EUR 240
Description: Unconjugated

PLTP Polyclonal Antibody

E-AB-52198-200uL 200uL
EUR 399
Description: Unconjugated

PLTP Polyclonal Antibody

E-AB-52198-20uL 20uL
EUR 73
Description: Unconjugated

PLTP Polyclonal Antibody

E-AB-52198-60uL 60uL
EUR 143
Description: Unconjugated

Rat PLTP ELISA Kit

ERP0138 96Tests
EUR 625.2

Goat PLTP ELISA Kit

EGTP0138 96Tests
EUR 625.2

PLTP (untagged)-Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 1

SC323821 10 µg Ask for price

PLTP (untagged)-Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 1

SC116234 10 µg Ask for price

PLTP (untagged)-Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 2

SC321522 10 µg Ask for price

Mouse PLTP ELISA Kit

EMP0138 96Tests
EUR 625.2

Sheep PLTP ELISA Kit

ESP0138 96Tests
EUR 625.2

Mouse PLTP ELISA Kit

EK5632 96 tests
EUR 599

PLTP ELISA KIT|Human

EF007098 96 Tests
EUR 826.8

Human PLTP ELISA Kit

EHP0138 96Tests
EUR 625.2

Monkey PLTP ELISA Kit

EMKP0138 96Tests
EUR 625.2

Rabbit PLTP ELISA Kit

ERTP0138 96Tests
EUR 625.2

Canine PLTP ELISA Kit

ECP0138 96Tests
EUR 625.2

Bovine PLTP ELISA Kit

EBP0138 96Tests
EUR 625.2

Porcine PLTP ELISA Kit

EPP0138 96Tests
EUR 625.2

Chicken PLTP ELISA Kit

ECKP0138 96Tests
EUR 625.2

Anserini PLTP ELISA Kit

EAP0138 96Tests
EUR 625.2

PLTP Activity Assay Kit

GWB-AXR275 100 assays Ask for price

Lenti ORF clone of Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 2, mGFP tagged

RC202925L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 1, mGFP tagged

RC205797L2 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 1, mGFP tagged

RC205797L4 10 µg Ask for price

Human PLTP shRNA Plasmid

20-abx953598
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 µg
 • 300 µg

Mouse PLTP shRNA Plasmid

20-abx972110
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 µg
 • 300 µg

PLTP (GFP-tagged) - Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 2

RG202925 10 µg Ask for price

PLTP (GFP-tagged) - Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 1

RG205797 10 µg Ask for price

PLTP (untagged) - Homo sapiens phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 3

SC330066 10 µg Ask for price

PLTP (untagged) - Homo sapiens phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 4

SC330067 10 µg Ask for price

PLTP Antibody, HRP conjugated

1-CSB-PA018212EB01HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is HRP conjugated. Tested in the following application: ELISA

PLTP Recombinant Protein (Rat)

RP221072 100 ug Ask for price

PLTP Antibody, FITC conjugated

1-CSB-PA018212EC01HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is FITC conjugated. Tested in the following application: ELISA

OACD06596-1ML - PLTP Antibody

OACD06596-1ML 1ml
EUR 649

OACD00633-1ML - PLTP Antibody

OACD00633-1ML 1ml
EUR 729

Lenti ORF clone of 1110017D15Rik (mGFP-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 1110017D15 gene (cDNA clone IMAGE:6741413)

MR200011L4 10 µg Ask for price

OAAN01404-50UL - PLTP Antibody

OAAN01404-50UL 50ul
EUR 149

PLTP Recombinant Protein (Mouse)

RP162998 100 ug Ask for price

PLTP Recombinant Protein (Human)

RP023854 100 ug Ask for price

PLTP Recombinant Protein (Human)

RP023857 100 ug Ask for price

PLTP Rabbit Polyclonal Antibody

ES10007-100ul 100ul
EUR 124
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against PLTP from Human/Mouse. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, WB, ELISA

PLTP Rabbit Polyclonal Antibody

ES10007-50ul 50ul
EUR 74
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against PLTP from Human/Mouse. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, WB, ELISA

PLTP Antibody, Biotin conjugated

1-CSB-PA018212ED01HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 50ug
Description: A polyclonal antibody against PLTP. Recognizes PLTP from Human. This antibody is Biotin conjugated. Tested in the following application: ELISA

OAAJ07892-100UL - PLTP Antibody

OAAJ07892-100UL 100uL
EUR 319

OAAN01404-100UL - PLTP Antibody

OAAN01404-100UL 100ul
EUR 249

OAAN01404-200UL - PLTP Antibody

OAAN01404-200UL 200ul
EUR 389

OACD06596-100UL - PLTP Antibody

OACD06596-100UL 100ul
EUR 199

OACD00633-100UL - PLTP Antibody

OACD00633-100UL 100ul
EUR 209

PLTP Rabbit Polyclonal Antibody

E10G08630 100 μl
EUR 275
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

PLTP Rabbit Polyclonal Antibody

E10G01652 100 μl
EUR 275
Description: Biotin-Conjugated, FITC-Conjugated , AF350 Conjugated , AF405M-Conjugated ,AF488-Conjugated, AF514-Conjugated ,AF532-Conjugated, AF555-Conjugated ,AF568-Conjugated , HRP-Conjugated, AF405S-Conjugated, AF405L-Conjugated , AF546-Conjugated, AF594-Conjugated , AF610-Conjugated, AF635-Conjugated , AF647-Conjugated , AF680-Conjugated , AF700-Conjugated , AF750-Conjugated , AF790-Conjugated , APC-Conjugated , PE-Conjugated , Cy3-Conjugated , Cy5-Conjugated , Cy5.5-Conjugated , Cy7-Conjugated Antibody

PLTP (C-term) Rabbit pAb

E2616328 100ul
EUR 225
Description: Available in various conjugation types.

Pltp ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF073692 1.0 ug DNA
EUR 607.2

PLTP (Myc-DDK-tagged)-Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 2

RC202925 10 µg Ask for price

PLTP (Myc-DDK-tagged)-Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 1

RC205797 10 µg Ask for price

3`UTR clone of phospholipid transfer protein (PLTP) transcript variant 1 for miRNA target validation

SC201953 10 µg Ask for price

3`UTR clone of phospholipid transfer protein (PLTP) transcript variant 2 for miRNA target validation

SC201955 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 2, Myc-DDK-tagged

RC202925L3 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 1, Myc-DDK-tagged

RC205797L1 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of Human phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 1, Myc-DDK-tagged

RC205797L3 10 µg Ask for price

Guinea Pig PLTP ELISA Kit

EGP0138 96Tests
EUR 625.2

Lenti ORF clone of 1110017D15Rik (Myc-DDK-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 1110017D15 gene (cDNA clone IMAGE:6741413)

MR200011L3 10 µg Ask for price

PLTP (GFP-tagged) - Homo sapiens phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 3

RG232656 10 µg Ask for price

PLTP (GFP-tagged) - Homo sapiens phospholipid transfer protein (PLTP), transcript variant 4

RG232668 10 µg Ask for price

Human PLTP Protein, His Tag

E40KMPH3101 20ug
EUR 495

PLTP ORF Vector (Human) (pORF)

ORF007952 1.0 ug DNA
EUR 114

PLTP ORF Vector (Human) (pORF)

ORF007953 1.0 ug DNA
EUR 114

Pltp ORF Vector (Mouse) (pORF)

ORF054334 1.0 ug DNA
EUR 607.2

Genorise® Chicken TNFa cDNA Clone

GR147001 - Ask for price

Genorise® Chicken IFNg cDNA Clone

GR147002 10 µg
EUR 153

PLTP ELISA Kit (Rat) (OKCD04388)

OKCD04388 96 Wells
EUR 1123.2
Description: Description of target: ;Species reactivity: Rat;Application: ;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 1.4 ng/mL

Lenti ORF clone of 5730427N09Rik (mGFP-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 5730427N09 gene (cDNA clone MGC:118054 IMAGE:4219428)

MR201083L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of 1700088E04Rik (mGFP-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 1700088E04 gene (cDNA clone MGC:106949 IMAGE:5117646)

MR201158L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of 1810029B16Rik (mGFP-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 1810029B16 gene (cDNA clone MGC:28859 IMAGE:4511374)

MR201202L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of 4930505A04Rik (mGFP-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 4930505A04 gene (cDNA clone MGC:58693 IMAGE:6742578)

MR201208L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of 6330527O06Rik (mGFP-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 6330527O06 gene (cDNA clone MGC:8097 IMAGE:3588577)

MR201272L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of 0610007C21Rik (mGFP-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 0610007C21 gene (cDNA clone MGC:58396 IMAGE:6585654)

MR201282L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of 0610008C08Rik (mGFP-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 0610008C08 gene (cDNA clone MGC:27851 IMAGE:3489997)

MR201308L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of 0610030E20Rik (mGFP-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 0610030E20 gene (cDNA clone MGC:73698 IMAGE:1246433)

MR201347L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of 1700080E11Rik (mGFP-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 1700080E11 gene (cDNA clone MGC:58122 IMAGE:6773931)

MR201409L4 10 µg Ask for price

Lenti ORF clone of 2310061I04Rik (mGFP-tagged) - Mouse RIKEN cDNA 2310061I04 gene (cDNA clone MGC:117734 IMAGE:30527188)

MR201465L4 10 µg Ask for price

Osłabiona indukcja odpowiedzi niezfałdowanego  białka  w astrocytach pierwotnych człowieka dorosłego w odpowiedzi na nawracające niskie stężenie glukozy

Cele/hipoteza:  Nawracająca hipoglikemia (RH) jest głównym skutkiem ubocznym intensywnej insulinoterapii u osób z cukrzycą. Zmiany w wykrywaniu hipoglikemii przez mózg przyczyniają się do rozwoju zaburzonych odpowiedzi kontrregulacyjnych i świadomości hipoglikemii. Niewiele wiadomo na temat wewnętrznych zmian w ludzkich astrocytach w odpowiedzi na ostrą i nawracającą ekspozycję na niski poziom glukozy (RLG).

Metody:  Ludzkie pierwotne astrocyty (HPA) wystawiono na zero , jeden, trzy lub cztery ataki niskiego poziomu glukozy (0,1 mmol/l) przez trzy godziny dziennie przez cztery dni, aby naśladować RH. Czwartego dnia pobrano DNA i RNA. Różnicową ekspresję genów i analizy ontologiczne przeprowadzono odpowiednio przy użyciu DESeq2 i GOseq. Metylację DNA oceniano za pomocą platformy Infinium MethylationEPIC BeadChip.

Wyniki:  Wykryto 24 geny o zróżnicowanej ekspresji (DEG) (po korekcie na wielokrotne porównania). Jeden atak niskiej ekspozycji na glukozę miał największy wpływ na ekspresję genów. Analizy szlaków wykazały, że geny związane ze stresem retikulum endoplazmatycznego (ER), takie jak  HSPA5 ,  XBP1 i  MANF , zaangażowane w odpowiedź na niesfałdowane białka (UPR), były znacząco zwiększone po ekspozycji na niski poziom glukozy (LG), która uległa zmniejszeniu po RLG . Istniała niewielka korelacja między pozycjami zróżnicowaną metylacją a zmianami w ekspresji genów, jednak liczba ataków ekspozycji na LG dała wyraźne sygnatury metylacji.

Wnioski/interpretacja:  Dane te sugerują, że ekspozycja ludzkich astrocytów na przemijające LG wyzwala aktywację genów zaangażowanych w UPR związane ze stresem retikulum endoplazmatycznego (ER). Po RLG aktywacja genów związanych z UPR została zmniejszona, co sugeruje osłabiony stres ER. Może to być konsekwencją udanej adaptacji metabolicznej , jak wcześniej zgłoszono , która lepiej zachowuje wewnątrzkomórkowe poziomy energii i zmniejszoną konieczność UPR.

Doksorubicyna/ białko wiążące  nukleofosminę – sprzężone nanocząstki zwiększają aktywność przeciwbiałaczkową w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej  in vitro  i  in vivo

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) to agresywny nowotwór złośliwy. Dorośli z ALL mają ponad 50% wskaźników nawrotów. Wcześniej potwierdziliśmy, że nadekspresja nukleofosminy (NPM) jest zaangażowana w rozwój oporności wielolekowej (MDR) podczas ALL ; aw naszej grupie opracowano syntetycznie modyfikowane rekombinowane białko wiążące NPM (NPMBP); NPMBP i doksorubicyna (DOX) mogą być sprzężone w systemie dostarczania leków opartym na nanocząstkach o nazwie DOX-PMs-NPMBP, aby przeciwdziałać MDR podczas ALL. Tutaj oceniliśmy potencjał przeciwbiałaczkowy DOX-PMs-NPMBP w opornych komórkach ALL. Badanie to pokazuje, że DOX-PMs-NPMBP znacząco zwiększa chemowrażliwość na DOX w komórkach ALL.

Pomimo różnych stężeń, zarówno oporne, jak i pierwotne komórki ALL od pacjentów z nawrotem były wrażliwe na DOX-PMs-NPMBP . W szczególności, wartości połowy maksymalnego stężenia hamującego (IC50) DOX-PMs-NPMBP były od 1,6 do 7,Zero razy niższe niż te dla DOX odpowiednio w liniach komórkowych i pierwotnych komórkach ALL; a stosunek komórek apoptotycznych był ponad 2-krotnie wyższy w DOX-PMs-NPMBP niż w DOX.

Pod względem mechanicznym indukcja apoptozy wywołana przez p53 i zatrzymanie cyklu komórkowego odegrały zasadniczą rolę w efektach przeciwbiałaczkowych indukowanych przez DOX-PMs-NPMBP. Ponadto DOX-PMs-NPMBP znacząco hamował wzrost guza i przedłużył przeżycie myszy w modelach heteroprzeszczepu ALL; i nie systemowywystąpienie toksyczności zaobserwowano po leczeniu podczas obserwacji. Podsumowując, dane te wskazują, że DOX-PMs-NPMBP może znacząco wywierać hamowanie wzrostu i indukcję apoptozy oraz znacząco poprawiać aktywność przeciwbiałaczkową DOX w opornych komórkach ALL. Ten nowy system dostarczania leków może być cenny do opracowania jako nowa strategia terapeutyczna przeciwko wielolekoopornej ALL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *