odporności  jest związana ze słabymi wynikami i statusem receptora androgenowego

Spektroskopia echa spinowego neutronów jako wyjątkowa sonda do dynamiki błon lipidowych i  interakcji błona- białko Dwuwarstwy lipidowe tworzą główną macierz błon komórkowych i są podstawową platformą wymiany składników odżywczych, interakcji białko-błona i pączkowania…