jednocząsteczkowego FRET do badania kinetyki   zmian konformacyjnych białek

Połączenie szybkiego mieszania mikroprzepływowego i trójkolorowego jednocząsteczkowego FRET do badania kinetyki   zmian konformacyjnych białek Jednocząsteczkowy rezonansowy switch energii Förstera (FRET) doskonale nadaje się do badania kinetyki zmian konformacyjnych białek ze względu na…

szlakach sygnałowych PRR i chorobach o podłożu immunologicznym

Stosunek białka C reaktywnego  do albuminy (CAR) jako predyktor nieszczelności zespolenia w chirurgii jelita grubego Wstęp:  Nieszczelność zespolenia (AL) jest jednym z najpoważniejszych powikłań chirurgii jelita grubego. Obecnie nie są dostępne żadne biomarkery prognostyczne AL. Celem…

 elektroforezie immunofiksacji białek surowicy i oznaczaniu izotypu przeciwciał u pacjenta z autoprzeciwciałami

Kliknij Chemia do obrazowania   palmitoilacji białek in situ  podczas bezpłciowych stadiów  Plasmodium falciparum Palmitoilacja odnosi się do modyfikacji tioli cysteinowych w białkach przez kwasy tłuszczowe, najczęściej kwas palmitynowy, poprzez tworzenie wiązań tioestrowych. In vivo palmitoilacja białek jest…

odporności  jest związana ze słabymi wynikami i statusem receptora androgenowego

Spektroskopia echa spinowego neutronów jako wyjątkowa sonda do dynamiki błon lipidowych i  interakcji błona- białko Dwuwarstwy lipidowe tworzą główną macierz błon komórkowych i są podstawową platformą wymiany składników odżywczych, interakcji białko-błona i pączkowania…

odgrywa ważną rolę w noworodkom szczura z niedokrwiennego niedokrwieniu skojarzonej z chłoniaka z komórek

Multipleksowana i wysokoprzepustowa detekcja RNA/  białka wypustek/IgG/IgM Biomarkery infekcji SARS-CoV-2 z wykorzystaniem bioczujników nanoplazmonicznych Aby poradzić sobie z epidemią COVID-19, wywoływaną przez koronawirusa zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), istnieje niezaspokojona…