odporności  jest związana ze słabymi wynikami i statusem receptora androgenowego