odporności  jest związana ze słabymi wynikami i statusem receptora androgenowego

Spektroskopia echa spinowego neutronów jako wyjątkowa sonda do dynamiki błon lipidowych i  interakcji błona- białko Dwuwarstwy lipidowe tworzą główną macierz błon komórkowych i są podstawową platformą wymiany składników odżywczych, interakcji białko-błona i pączkowania…

odgrywa ważną rolę w noworodkom szczura z niedokrwiennego niedokrwieniu skojarzonej z chłoniaka z komórek

Multipleksowana i wysokoprzepustowa detekcja RNA/  białka wypustek/IgG/IgM Biomarkery infekcji SARS-CoV-2 z wykorzystaniem bioczujników nanoplazmonicznych Aby poradzić sobie z epidemią COVID-19, wywoływaną przez koronawirusa zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), istnieje niezaspokojona…